Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lai Châu (BIDV Lai Châu) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

1.1 Tên tài sản:

- 01 Thửa đất tại Bản Lùng Thàng, xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

- 02 Thửa đất tại Khu cấp đất TĐC và đấu giá QSD đường Lê Duẩn, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu

1.2  Mô tả tài sản:

- Quyền sử dụng đất của ông Hoàng Bá Đức tại thửa đất số: 19 , tờ bản đồ số: 37; diện tích: 105,0 m2; Địa chỉ thửa đất: Bản Lùng Thàng, xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu; Thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 634551 do UBND thành phố Lai Châu cấp ngày 13/05/2016, số vào sổ cấp giấy: CH00507;

- Quyền sử dụng đất của ông Hoàng Bá Đức tại thửa đất số: 2; diện tích: 105 m2; Địa chỉ thửa đất: Khu cấp đất TĐC và đấu giá QSD đường Lê Duẩn, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu; Thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 591728 do UBND thành phố Lai Châu cấp ngày 08/07/2018, số vào sổ cấp GCN: CH 002726;

- Quyền sử dụng đất của ông Hoàng Bá Đức tại thửa đất số: 4; diện tích: 105 m2; Địa chỉ thửa đất: Khu cấp đất TĐC và đấu giá QSD đường Lê Duẩn, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu; Thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 591733 do UBND thành phố Lai Châu cấp ngày 08/07/2018, số vào sổ cấp GCN: CH 002729;

1.3 Giá khởi điểm:  2.085.000.000 VND

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Lai Châu phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lai Châu

- Địa chỉ: Tổ 22, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

- Đầu mối liên hệ:

+ Bùi Minh Ngà - Điện thoại: 0985.828.668 - Email: ngabm@bidv.com.vn

+ Trần Tiến Thành - Điện thoại: 0949.877.775 - Email: thanhtt43@bidv.com.vn

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản (Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố)

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Tiêu chí lựa chọn không áp dụng đối với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh/thành phố.

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Lai Châu sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Lai Châu không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}