Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lai Châu (BIDV Lai Châu) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng dất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BL 117929 do UBND thị xã Lai Châu cấp ngày 14/11/2012, số vào sổ cấp GCN: CH001194, đứng tên ông Trần Minh Phương.

-Thửa đất số 53;

- Tờ bản đồ số: 64;

- Địa chỉ tài sản: Số nhà 036, đường Trần Phú, tổ 14, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu;

- Diện tích: 179,8m2;

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị;

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

-Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây 1 tầng, mái lợp tôn.

- Địa chỉ tài sản: Số nhà 036, đường Trần Phú, tổ 14, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

- Giá khởi điểm: 3.550.000.000 đồng. (Bằng chữ: Ba tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Lai Châu phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lai Châu, Phòng Khách hàng cá nhân, Địa chỉ: Tổ 27, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

- Đầu mối liên hệ: Bà Bùi Hải Yến (Email: yenbh@bidv.com.vn; SĐT: 0965.344.456).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 02 đấu giá viên.

- Ưu tiên các tổ chức có trụ sở/chi nhánh trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Lai Châu sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Lai Châu không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}