Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum (BIDV Kon Tum) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

1.1. Tài sản thuộc quyền sở hữu của bà Lã Thị Xuân:

a) Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 629684 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum cấp ngày 18/04/2018, số vào sổ cấp GCN: CS01582:

* Quyền sử dụng đất:

- Thửa đất số: 42; Tờ bản đồ số: 35.

- Địa chỉ thửa đất: Đường Hùng Vương, thôn Đăk Dung, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

- Diện tích: 264 m2 (bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bốn mét vuông).

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị 125 m2, đất trồng cây hàng năm khác 139 m2.

- Thời hạn sử dụng: Đất ở đô thị: Lâu dài; Đất trồng cây hàng năm khác: Đến ngày 01/07/2064.

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSD đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất: 125 m2; Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất: 139 m2.

* Tài sản gắn liền với đất: Chưa chứng nhận quyền sở hữu.

* Giá khởi điểm: 800.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm triệu đồng chẵn).

b) Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 179302 do UBND huyện Đăk Glei cấp ngày 30/09/2016, số vào sổ cấp GCN: CH01401:

* Quyền sử dụng đất:

- Thửa đất số: 147a; Tờ bản đồ số: 8b.

- Địa chỉ thửa đất: Thôn Đăk Dung, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

- Diện tích: 151 m2 (bằng chữ: Một trăm năm mươi mốt mét vuông).

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng: Được tặng cho đất.

* Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở cấp 4, diện tích xây dựng khoảng 100 m2, tường xây gạch, mái lợp tôn (Chưa chứng nhận quyền sở hữu).

* Giá khởi điểm: 680.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi triệu đồng chẵn).

1.2. Tài sản thuộc quyền sở hữu của bà Đỗ Thị Xuân Cẩm và ông Nguyễn Văn Thao:

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 370965 do UBND huyện Đăk Glei cấp ngày 24/03/2015, Số vào sổ cấp GCN: H 1220, cụ thể như sau:

a) Quyền sử dụng đất:

- Thửa đất số: 02a; Tờ bản đồ số: 21.

- Địa chỉ thửa đất: Thôn 16/5, thị trấn Đắk Glei, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum.

- Diện tích: 258 m2 (bằng chữ: Hai trăm năm mươi tám mét vuông).

- Mục đích sử dụng: 110 m2 ODT - 148 m2 HNK.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài (ODT); Đến 2022 (HNK).

b) Tài sản gắn liền với đất: Chưa chứng nhận quyền sở hữu.

c) Giá khởi điểm: 600.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng chẵn).

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Kon Tum phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum (Địa chỉ: 01A Trần Phú, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum)

- Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Kỳ Phong (Email: phongnk@bidv.com.vn; SĐT: 0977462717).

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/ Văn phòng đại diện.

- Các tiêu chí khác theo yêu cầu của Chi nhánh.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Kon Tum sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Kon Tum không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}