Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên (BIDV Hưng Yên) thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

+) Tài sản thứ nhất: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 411, tờ bản đồ số 01 rộng 1,343m2 tại thôn Huệ Lai, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên của Ông Phạm Ánh Sao và bà Phạm Thị Tho theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 275410, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 00050 QSDĐ/QĐ-04/H-2006 do UBND huyện Ân Thi cấp ngày 04/01/2006.

a. Quyền sử dụng đất:

Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 275410, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 00050 QSDĐ/QĐ-04/H-2006 do UBND huyện Ân Thi cấp ngày 04/01/2006 cho Ông Phạm Ánh Sao và bà Phạm Thị Tho. Chi tiết thông tin thửa đất như sau:

- Thửa đất số: 411

- Tờ bản đồ số: 01

- Địa chỉ thửa đất: Thôn Huệ Lai, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

- Diện tích: 1343 m2 (Bằng chữ: Một nghìn, ba trăm bốn mươi ba mét vuông).

- Hình thức sử dụng:   + Sử dụng riêng: 1343 m2

+ Sử dụng chung: 0 m2

- Mục đích sử dụng: Làm nhà ở và xây dựng Làng nghề.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

b. Tài sản gắn liền với đất

STT

Tên tài sản

Đặc điểm

Hiện trạng tài sản

1

Nhà giới thiệu sản phẩm, nhà văn phòng

Tòa nhà 03 tầng diện tích sàn 150 m2, tổng diện tích xây dựng 450 m2, kết cấu bê tông cốt thép, nền nhà lát gạch đá hoa, trần đổ bê tông.

Tài sản hiện đã cũ, giá trị còn lại ước tính 40%.

2

Nhà bảo vệ

Tường Gạch Diện tích khoảng 5 m2

3

Lán để xe

Vỉ kèo sắt, lợp mái tôn, Diện tích khoảng 50 m2

4

Công trình khác

 Bao gồm: Nhà thờ, đài phun nước, sân bêtông, tường rào, cổng sắt.

+) Tài sản thứ hai: Tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 412, tờ bản đồ số 01 rộng 1,454 m2 tại xã Phù Ủng, huyên Ân Thi, tỉnh Hưng Yên của Công ty TNHH Sao Mai theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 266301 do UBND huyện Ân Thi cấp ngày 04/01/2006.

Tài sản thế chấp là Toàn bộ những tài sản gắn liền với đất bao gồm:

STT

Tên tài sản

Đặc điểm

Hiện trạng tài sản

1

Nhà xưởng sản xuất chính

Khung cột bằng thép, vì kèo thép, mái lợp tôn. Diện tích khoảng 420m2.

Tài sản hiện đã cũ, giá trị còn lại ước tính 40%.

2

Nhà kho

Khung cột bê tông, Vì kèo thép, mái lợp tôn. Diện tích khoảng 150 m2.

3

Khu nhà bếp

Tường Gạch, diện tích khoảng 50 m2

4

Công trình phụ

Nhà vệ sinh, nhà tắm

- Địa chỉ tài sản: xã Phù Ủng, huyên Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

- Giá khởi điểm: 8,563,691,150 đồng

(Bằng chữ: Tám tỷ, năm trăm sáu mươi ba triệu, sáu trăm chín mươi mốt nghìn, một trăm năm mươi đồng chẵn)

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Hưng Yên phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hưng Yên, Phòng KHDN1. Địa chỉ: 240 Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

- Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Việt Hưng (Email: hungnv1@bidv.com.vn; SĐT: 0988400606).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Hưng Yên sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Hưng Yên không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}