Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương (BIDV Hùng Vương) lựa chọn công ty thẩm định giá tài sản bảo đảm, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản

Tài sản là 05 quyền sử dụng đất của Ông Tạ Văn Hào, bà Lê Thị Thanh Nghị với thông tin cụ thể như sau:

STT

GCN QSDĐ

Địa chỉ thửa đất

Thửa đất số

Tờ bản đồ số

Mục đích sử dụng

Thời hạn sử dụng

Diện tích (m2)

1

CQ536409

Khu 4A phường Vân Phú, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

536

31

Đất ở tại đô thị 70 m2, đất vườn 108 m2

Lâu dài

178

2

DB803801

Khu Đè Then – Cửa Đình, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

244

15

Đất ở tại đô thị

Lâu dài

197

3

DB803802

245

15

Đất ở tại đô thị

Lâu dài

125,4

4

DB802547

Khu 7, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

195

12

Đất ở tại đô thị

Lâu dài

78,5

5

DC975083

Khu 9, xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

642

10

Đất ở tại nông thôn 150m2, đất trồng cây lâu năm 2.160,9m2

Lâu dài

2.310,9

2. Thời hạn nộp hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Chi nhánh Hùng Vương phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương, Phòng Khách hàng doanh nghiệp, Địa chỉ: số 1464 đường Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

- Đầu mối liên hệ: Bà Lê Thùy Linh (Email: linhlt16@bidv.com.vn; SĐT: 0375536835).

4. Tiêu chí lựa chọn

- Doanh nghiệp được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Chi nhánh Hùng Vương sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Chi nhánh Hùng Vương không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}