Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin về tài sản đấu giá:

STT

GCN QSDĐ

Địa chỉ thửa đất

Thửa đất số

Tờ bản đồ số

Mục đích sử dụng

Thời hạn sử dụng

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

1

DB803801

Khu Đè Then - Cửa Đình, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

244

15

Đất ở tại đô thị

Lâu dài

197

4.925.000.000

2

DB803802

245

15

Đất ở tại đô thị

Lâu dài

125,4

3.135.000.000

3

DB802547

 

 

Khu 7, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

195

12

Đất ở tại đô thị

Lâu dài

78,5

7.025.750.000

2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 08/11/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/11/2022 (trong giờ hành chính).03 ngày

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá:

+ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương - Phòng Khách hàng Doanh nghiệp.

+ Địa chỉ: Số 1464 đường Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

+ Điện thoại: 0375536835.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

a) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá: Có trụ sở, văn phòng, địa chỉ rõ ràng, có phòng bán hồ sơ, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá.

b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả: Tổ chức đấu giá tài sản phải xây dựng phương án đấu giá tài sản chi tiết phù hợp với tài sản đưa ra đấu giá.

c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản:

- Được thành lập theo đúng quy định của pháp luật (Có bản sao đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập, Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên...).

- Thời gian hoạt động đấu giá tài sản liên tục tối thiểu từ 03 năm trở lên;

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên;

d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá 

- Thù lao dịch vụ đấu giá: Thực hiện theo Điều 66, Luật Đấu giá tài sản và Điều 3, Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản; Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 45/2017/TT-BTC  ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

e) Tiêu chí khác:

- Ưu tiên các tổ chức có địa chỉ trụ sở tại tỉnh Phú Thọ

4. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp: Quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực);

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm

- Thư chào giá

- Danh sách đấu giá viên (đính kèm theo bản sao có chứng thực, chứng chỉ hành nghề);

- Phương án tổ chức đấu giá.

5. Hình thức lựa chọn: Chấm điểm theo các tiêu chí nêu trên.

*Lưu ý:

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường Bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường Bưu điện được tính theo dấu Bưu điện trước 16 giờ 00 phút của ngày kết thúc thông báo).

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Hùng Vương sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Hùng Vương không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}