BIDV Hoàng Mai thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

1. Thông tin tài sản:

STT 

Tên TSBĐ

Giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất

Thông tin về thực trạng tài sản

Giá khởi điểm bán đấu giá (VND)

1

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 31, tờ bản đồ số 1, Khu Gò Sỏi, Xóm Cời, Tổ dân phố 2, phường Trung Sơn Trầm, Thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

GCN số CK 582081 do Sở TN&MT TP Hà Nội cấp ngày 01/09/2017

- Diện tích: 115,0 m2

- Hình thức sử dụng đất: Sử dụng riêng

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

1.725.000.000

2

Quyền sử dụng đất theo tại thửa đất số 30, tờ bản đổ 16 Khu Gò Sỏi, Xóm Cời, Tổ dân phố 2, phường Trung Sơn Trầm, Thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

GCN số CK 582082 do Sở TN&MT TP Hà Nội cấp ngày 01/09/2017

- Diện tích: 115,0 m2

- Hình thức sử dụng đất: Sử dụng riêng

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

1.725.000.000

3

Quyền sử dụng đất theo tại Thửa 607, Tờ bản đồ 02, Khu dân cư Đồng Xá, Thị trấn Me, Huyện Gia Viễn

GCN quyền sử dụng đất số AM 351191 UBND huyện Gia Viễn cấp ngày 03/09/2008

- Diện tích: 100m2

- Hình thức sử dụng: Sử dụng chung

- Mục đích: Đất ở

- Thời hạn sử dụng đất: lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận QSD đất theo kết quả đấu giá đất

1.000.000.000

4

Quyền sử dụng đất theo tại Thửa 620, tờ bản đồ 02, Khu dân cư Đồng Xá, Thị trấn Me, Huyện Gia Viễn

GCN quyền sử dụng đất số AM 351193 UBND huyện Gia Viễn cấp ngày 03/09/2008

- Diện tích: 100m2

- Hình thức sử dụng: Sử dụng chung

- Mục đích: Đất ở

- Thời hạn sử dụng đất: lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận QSD đất theo kết quả đấu giá đất

1.000.000.000

5

Quyền sử dụng đất theo tại Thửa 621 Khu dân cư Đồng Xá, Thị trấn Me, Huyện Gia Viễn

GCN quyền sử dụng đất số AM 351192 UBND huyện Gia Viễn cấp ngày 03/09/2008

- Diện tích: 134 m2

- Hình thức sử dụng: Sử dụng chung

- Mục đích: Đất ở

- Thời hạn sử dụng đất: lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận QSD đất theo kết quả đấu giá đất

1.608.000.000

6

Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số 29, tờ bản đồ số 16, Khu Gò Sỏi, Xóm Cời, Tổ dân phố 2, phường Trung Sơn Trầm, Thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội

GCN Quyền sử dụng đất số CK 333110 do Sở TN&MT TP Hà Nội cấp ngày 28/12/2018

- Diện tích: 120 m2

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

- Mục đích: Đất ở tại đô thị

- Thời hạn sử dụng đất: lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

1.920.000.000

7

Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số 06, tờ bản đồ số 16, Gò Sỏi, Xóm Cời, P. Trung Sơn Trầm, Thị xã Sơn Tây, HN thuộc sở hữu của Ông Nguyễn Tuấn Dương

GCN Quyền sử dụng đất số CM 194499 do Sở TN&MT TP Hà Nội cấp ngày 31/10/2018

- Diện tích: 92 m2

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

- Mục đích: Đất ở tại đô thị

- Thời hạn sử dụng đất: lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

1.564.000.000

 2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Hoàng Mai Hà Nội phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội, Phòng KHDN2, Địa chỉ: Tầng 1&2 Tòa nhà CT4 Ecogreen city, Khu đô thị Tây Nam Kim Giang I, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

+ Ông Nguyễn Đình Quang –Trưởng Phòng KHDN2. Điện thoại: 0988.72.72.87; email: quangnd1@bidv.com.vn

+ Bà Hoàng Thị Ngọc Mai – PTP Phòng KHDN2. Điện thoại: 0888.131.333; email: maihtn@bidv.com.vn

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

- Các hồ sơ khác theo yêu cầu của BIDV Hoàng Mai Hà Nội

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Hoàng Mai Hà Nội sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Hoàng Mai Hà Nội không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}