Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội (BIDV chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Thông tin tài sản: Theo phụ lục bên dưới.

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội, Phòng KHDN2, Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà CT4 Eco Green City Building, KĐT Tây Nam Kim Giang I, 286 Nguyễn Xiển, Hà Nội.

- Ông Nguyễn Đình Quang –Trưởng Phòng KHDN2. Điện thoại: 0988.72.72.87; email: quangnd1@bidv.com.vn

- Bà Trần Thị Dung (Email: dungtt22@bidv.com.vn; SĐT: 0981228589).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

PHỤ LỤC

STT Tên Tài Sản Thông tin tài sản Số lượng Địa chỉ tài sản Giá khởi điểm (VND)
1 Tài sản là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của Bên thế chấp tại địa chỉ: BT13.1- Lô số 01 Khu nhà ở biệt thự Hoa Phượng, Xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 575856, số vào sổ cấp GCN: CS14500 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hà Nội cấp ngày 06/04/2018 - Diện tích: 310,0 m2 (Bằng chữ: Ba trăm mười phẩy không mét vuông)
- Loại nhà ở: Nhà Biệt thự
- Diện tích xây dựng: 110,0 m2
- Diện tích sàn: 436,1 m2
- Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng
1 BT13.1- Lô số 01 Khu nhà ở biệt thự Hoa Phượng, Xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 28,000,000,000

 

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}