Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội (BIDV Hoàng Mai Hà Nội) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

 

STT

Tên TSBĐ

Giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất

Thông tin về thực trạng tài sản

Giá khởi điểm bán đấu giá (VND)

1

QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại số 10 La Thành, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

Giấy chứng nhận QSD Đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY 684214, số vào sổ cấp GCN CH 00206 do UBND Thị xã Sơn Tây cấp ngày 15/12/2015

- Diện tích: 118.1 m2

- Hình thức sử dụng đất: Sử dụng riêng

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất

6.087.000.000

2

QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Thửa đất số 1072, tờ bản đồ số 05, Thôn Đồi Dền, phường Trung Sơn Trầm, TX Sơn Tây, Hà Nội

GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 595994 số vào sổ cấp GCN CH00526 do UBND TX Sơn Tây cấp ngày 01/10/2010

- Diện tích: 148,2 m2

- Hình thức sử dụng đất: Sử dụng riêng

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất

3.557.000.000

3

QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Thửa đất số 30, Tờ bản đồ số 05, Tổ dân phố 4, phường Trung Sơn Trầm, Thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội

GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 868625 số vào sổ cấp GCN CS-ST 05295 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 11/05/2017

- Diện tích: 258m2

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

- Mục đích: Đất ở tại đô thị

- Thời hạn sử dụng đất: lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất

6.192.000.000

4

QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ Thửa đất số 76-1C, tờ bản đồ số 05, Tổ dân phố 4, phường Trung Sơn Trầm, Thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội

GCN QSD Đất, QSH Nhà ở và Tài sản gắn liền với đất số CI 873383, số vào sổ cấp GCN: CS-ST 05833 do Sở TN&MT Thành Phố Hà Nội cấp ngày 17/07/2017

- Diện tích: 105m2

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

- Mục đích:

+ Đất ở (90m2)

+ Đất trồng cây lâu năm (15m2)

- Thời hạn sử dụng đất: Đất ở: Lâu dài, Đất trồng cây lâu năm: sử dụng đến ngày 15/10/2043

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất 90,0 m2 , không thu tiền sử dụng đất 15,0 m2

1.800.000.000

5

QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Thửa đất số 46,  Tổ dân phố 2, phường Trung Sơn Trầm, TX Sơn Tây, Hà Nội

GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 873882, số vào sổ cấp GC: CS- ST 05759 do Sở TN&MT Thành phố Hà Nội cấp ngày 10/07/2017

- Diện tích: 90 m2

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

- Mục đích: Đất ở đô thị

- Thời hạn sử dụng đất: lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

1.350.000.000

 

 2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày làm việc kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Hoàng Mai Hà Nội phải nhận được trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội, Phòng KHDN2, Địa chỉ: Tầng 1&2 Tòa nhà CT4 Ecogreen city, Khu đô thị Tây Nam Kim Giang I, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV  Hoàng Mai Hà Nội sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Hoàng Mai Hà Nội không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}