BIDV Hà Tĩnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo giấy chứng nhận số AL925966 ngày 03/01/2008 do UBND huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh cấp cho ông Đào Xuân Thanh và bà Lê Thị Hải Hà.

- Mô tả tài sản:

+ Quyền sử dụng đất:

· Diện tích: 170,0 m2.

· Thửa đất số: 1039; Tờ bản đồ số: 03;

· Địa chỉ: Xóm Trung Hoà, xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

· Thời hạn sử dụng : Lâu dài.

+ Tài sản gắn liền với đất:  Nhà ở 01 tầng. Diện tích xây dựng: 100 m2.

- Giá khởi điểm: 698.000.000  đồng

(Bằng chữ: Sáu trăm chín mươi tám triệu đồng)

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Hà Tĩnh phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 88, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.

- Đầu mối liên hệ:

+ Bà Đậu Thị Hải Vân – Phó Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân, SĐT: 0967.494.999, email: vandth2@bidv.com.vn.

+ Bà Huỳnh Thị Huyền – Chuyên viên phòng Khách hàng Cá nhân, SĐT: 0986.058.555, email: huyenht2@bidv.com.vn.

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện.

- Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá.

- Có bản mô tả năng lực, uy tín, kinh nghiệm.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}