Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (BIDV Hà Nội) thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá đối với 04 lô tài sản bảo đảm, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

04 Lô tài sản bảo đảm:

Đơn vị: VND

Tên tài sản

Mô tả

 Giá khởi điểm

1

Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, máy móc thiết bị, … tại KCN Tân Hồng, Hoàn Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

- Quyền sử dụng đất diện tích 30.125 m2 tại Khu công nghiệp Tân Hồng, Hoàn Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh và toàn bộ tài sản trên đất (nhà xưởng và kho chứa…)
- Toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất… tại nhà máy

223.600.000.000

2

02 bất động sản tại KCN Tân Hồng, Hoàn Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

- Lô đất có diện tích 10.676,5 m2 tại KCN Tân Hồng, Hoàn Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh, đất thuê trả tiền hàng năm
- Lô đất có diện tích 3.758 m2 tại KCN Tân Hồng, Hoàn Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh, đất thuê trả tiền hàng năm

86.800.000.000

3

Hệ thống 05 bồn chứa (5.000 m3) và các hạng mục phụ trợ tại Bến I, Cái Lân, Quảng Ninh

Hệ thống 05 bồn chứa (5.000 m3) có thể hút trực tiếp dầu từ tàu tại Cảng Cái Lân vào bồn chứa và các hạng mục phụ trợ tại Bến I, Cái Lân, Quảng Ninh

9.900.000.000

4

Bất động sản tại tổ 47C3 phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, tp Hà Nội

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất diện tích 175,8 m2 tại tổ 47C3 phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

19.400.000.000

Tổng cộng

339.700.000.000

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp muộn nhất là ngày 11/10/2022 (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Hà Nội phải nhận được trước 17h00 ngày 12/10/2022).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội, Phòng KHDN3, Địa chỉ: 4B Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Đầu mối liên hệ: Ông Trần Minh Quân (Email: quan.tm@bidv.com.vn; SĐT: 0968.68.6006).

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Các tiêu chí khác theo yêu cầu của Chi nhánh

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

- Các hồ sơ khác theo yêu cầu của Chi nhánh

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Hà Nội sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Hà Nội không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}