Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam (BIDV Hà Nam) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

1.1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại số 6, lô 12, tổ 78, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, chi tiết như sau:

- Diện tích đất: 80m2

- Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: 80m2

+ Sử dụng chung: Không

- Tài sản trên đất: Nhà mái bằng 5,5 tầng, diện tích xây dựng 440m2

- Giá khởi điểm: 7.829.000.000 đồng

(Bằng chữ: Bảy tỷ, tám trăm hai mươi chín triệu đồng)

1.2. Máy móc thiết bị phục vụ ngành sản xuất kết cấu thép, cụ thể các máy móc sau:

- 01 máy gá và hàn đính tự động để hàn dầm thép HZJ-2000, kết cấu thép máy gá và hàn đính HZJ-2000;

- 01 máy hàn cổng tự động SXBH20, kết cấu thép máy hàn cổng tự động SXBH20

- 01 máy phun bi làm sạch dầm H: HGP 1020-8, kết cấu thép máy phun bi làm sạch dầm

- Giá khởi điểm của cả 3 máy móc thiết bị trên: 1.481.000.000 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm tám mươi mốt triệu đồng)

(Thông tin chi tiết về tài sản theo phụ lục đính kèm)

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Hà Nam phải nhận được trong thời hạn 09 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam, Phòng Khách hàng Doanh nghiệp

- Đầu mối liên hệ:

+ Ông Bạch Vinh Quang, Email: quangbv@bidv.com.vn, SĐT: 0913228390

+ Bà Đỗ Thị Uyên, Email: uyendt@bidv.com.vn, SĐT: 0904929496

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Hà Nam sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Hà Nam không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}