Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai (BIDV Gia Lai) thông báo phát mại tài sản, cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản

1.1. Tài sản thứ nhất
Thông tin tài sản thế chấp:
- Loại tài sản: Quyền sử dụng đất
- Giấy tờ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 197493, vào sổ số: CH01380, do UBND Huyện Chư Pưh cấp ngày 11/01/2012 cấp cho ông Nguyễn Văn Tâm và bà Trần Thị Kiều
- Mô tả chi tiết tài sản:
+ Thửa đất số: 282, Tờ bản đồ số: 66
+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Plei Đung, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
+ Diện tích: 3.992 m2 (Bằng chữ: Ba nghìn chín trăm chín mươi hai mét vuông)
+ Hình thức sử dụng:
   Sử dụng riêng: 3.992 m2
   Sử dụng chung: 0 m2
+ Mục đích sử dụng: Đất  trồng cây lâu năm
+ Diện tích Đất  trồng cây lâu năm: 3.992 m2
+ Thời hạn sử dụng: Đất trồng cây lâu năm: 08/2057
+ Nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất
+ Tài sản gắn liền trên đất: Không
- Tình trạng tài sản: Tài sản đang còn nguyên hiện trạng, sử dụng bình thường
- Hình dạng thửa đất: Hình thang
- Tính pháp lý: Không tranh chấp
Giá bán, phát mại tài sản: Thoả thuận.

1.2. Tài sản thứ hai
Thông tin tài sản thế chấp:
- Loại tài sản: Quyền sử dụng đất
- Giấy tờ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 608643, vào sổ số: CS03654, do UBND Huyện Chư Pưh cấp ngày 01/08/2016 cấp cho ông Nguyễn Văn Tâm và bà Trần Thị Kiều
- Mô tả chi tiết tài sản:
+ Thửa đất số: 89, Tờ bản đồ số: 83
+ Địa chỉ thửa đất: Plei Dư, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
+ Diện tích: 1.912 m2 (Bằng chữ: Một nghìn chín trăm chín mươi hai mét vuông)
+ Hình thức sử dụng:
   Sử dụng riêng: 1.912 m2
   Sử dụng chung: 0 m2
+ Mục đích sử dụng: Đất ở + Đất  trồng cây lâu năm
+ Diện tích đất ở : 400m2 ; Diện tích Đất  trồng cây lâu năm: 1.512 m2
+ Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm: đến 10/2051
+ Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất diện tích 400,0m2 ; Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất  diện tích 1.512,0m2
+ Tài sản gắn liền trên đất: Không
- Tình trạng tài sản: Tài sản đang còn nguyên hiện trạng, sử dụng bình thường
- Hình dạng thửa đất: Hình thang
- Tính pháp lý: Không tranh chấp
Giá bán, phát mại tài sản: Thoả thuận.

1.3. Tài sản thứ ba
Thông tin tài sản thế chấp:
- Loại tài sản: Quyền sử dụng đất
- Giấy tờ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 608634, vào sổ số: CS03653, do UBND Huyện Chư Pưh cấp ngày 01/08/2016 cấp cho ông Nguyễn Văn Tâm và bà Trần Thị Kiều
- Mô tả chi tiết tài sản:
+ Thửa đất số: 69, Tờ bản đồ số: 83
+ Địa chỉ thửa đất: Plei Dư, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
+ Diện tích: 2.829 m2 (Bằng chữ: Hai nghìn tám trăm hai mươi chín mét vuông)
+ Hình thức sử dụng:
   Sử dụng riêng: 2.829 m2
   Sử dụng chung: 0 m2
+ Mục đích sử dụng: Đất  trồng cây lâu năm
+ Diện tích Đất  trồng cây lâu năm: 2.829 m2
+ Thời hạn sử dụng: Đất trồng cây lâu năm: đến tháng 10/2051
+ Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.
+ Tài sản gắn liền trên đất: Không
- Tình trạng tài sản: Tài sản đang còn nguyên hiện trạng, sử dụng bình thường
- Hình dạng thửa đất: Hình chữ nhật
- Tính pháp lý: Không tranh chấp
 Giá bán, phát mại tài sản: Thoả thuận.

2. Thông tin liên hệ
Phòng giao dịch Phù Đổng, Ngân hàng BIDV Gia Lai, Địa chỉ: 138 Lê Duẩn, thành Phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, số điện thoại: 0269 3827479
+ Ông Lê Thanh Tịnh – Giám đốc PGD Phù Đổng, số điện thoại: 0913450905
+ Ông Cao Đức Phong – Cán bộ QLKH, số điện thoại:  0971227799

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}