Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô (BIDV Đông Đô) thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá 08 động sản thế chấp của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình 323 Hà Nội, cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

STT Tên tài sản Mô tả tài sản Địa chỉ
1 Máy san Komatsu GD31-3H Xuất xứ Nhật Bản, Số khung: GD313H-3473, Số máy: 4D120-11-85477, Biển kiểm soát: 29 LA- 0933, Số giấy chứng nhận: 01646-XMCD Thường Tín, Hà Nội
2 Máy đào bánh lốp Hyundai RoBex 2000W-2 Xuất xứ Hàn Quốc, Số khung: E401BL10351, Số máy: D6BRS150978-C, Biển kiểm soát: 29 LA- 0941, Số giấy chứng nhận: 01647 – XMCD Thường Tín, Hà Nội
3 Máy đào bánh xích Kobelco SK300-GD Xuất xứ Nhật Bản, Số khung: LC-03511, Số máy: 6D22-216443, Biển kiểm soát: 29XA- 0393, Số giấy chứng nhận: 01644 – XMCD Thường Tín, Hà Nội
4 Máy đào bánh xích Kobelco SK320LC HD-3 Xuất xứ Nhật Bản, Số khung: YC-01304, Số máy: 6D24-261106, Biển kiểm soát: 29XA- 0300, Số giấy chứng nhận: 01309 XMCD Thường Tín, Hà Nội
5 Xe lurung BOMAG BW213D Xuất xứ Đức, Số khung: 101400800713, Số máy: 7909599 Thường Tín, Hà Nội
6 Xe lurung BOMAG BW213DH-3 Xuất xứ Đức, Số khung: 101581411008, Số máy: 00835050 Thường Tín, Hà Nội
7 Xe lurung Sakai 512D-H Xuất xứ Nhật Bản, Số khung: 2SV23-30759, Số máy: 967569, Biển kiểm soát: 29SA - 0216 Thường Tín, Hà Nội
8 Xe lurung Bomag BW213D-3 Xuất xứ Đức, Số khung: 101580290136, Số máy: 21305315, Biển kiểm soát: 29SA-0173, Số giấy chứng nhận: 01645/XMCD Thường Tín, Hà Nội

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Đông Đô phải nhận được trong thời hạn 09 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô, Phòng KHDN2.

- Đầu mối liên hệ:

+ Bà Hàn Thị Tâm – Phó Trưởng phòng KHDN2 (Email: tamht2@bidv.com.vn; SĐT: 0977.080.987).

+ Ông Phan Trọng Kháng – Cán bộ KHDN2 (Email: khangpt1@bidv.com.vn; SĐT: 0868.290.296)

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật..

- BIDV Đông Đô sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Đông Đô không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}