Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô (BIDV Đông Đô) thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá bất động sản, cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản thế chấp

Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 250m2 đất: thửa đất số 24a,  xóm Nhì, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 002312 số vào sổ cấp GCN: 1155.QĐ.UBND.2011/CH.00260.2011 do UBND huyện Đông Anh cấp ngày 08/04/2011  của bà Trần Việt Anh, cụ thể như sau:

- Thửa đất:

- Số thửa đất: 24a

- Tờ bản đồ số: 8

- Địa chỉ: Xóm Nhì, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

- Diện tích: 250 m2 (Hai trăm năm mươi mét vuông)

- Hình thức sử dụng:  

- Sử dụng riêng: 250 m2

- Sử dụng chung: 0 m2

- Mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn (250 m2)

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng QSD đất theo hợp đồng số 32/2017/CNQSDĐ do Văn phòng công chứng Đại Nam chứng thực ngày 03/03/2017.

- Nhà ở: Chưa chứng nhận quyền sở hữu

- Giá khởi điểm: 9.250.000.000 VND (bằng chữ: Chín tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Đông Đô phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Phòng KHDN1, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô.

- Địa chỉ: Số 27 đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Đầu mối liên hệ:

- Bà Cao Thị Dũng (Mail: dungct2@bidv.com.vn; ĐT:0988.722.811).

- Ông Nguyễn Hữu Nam (Mail: namnh5@bidv.com.vn; ĐT: 0912.877.899).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Các tiêu chí khác phù hợp với quy định của BIDV

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

Lưu ý:

Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

BIDV Đông Đô sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Đông Đô không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}