BIDV Chi nhánh Đông Đô thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá 03 tài sản thế chấp của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thành Long, cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản thế chấp

1.1. Tài sản 1: 01 xe ô tô con nhãn hiệu Lexus GX470 biển số 30A-160.31, chi tiết như sau:

-     Nhãn hiệu: TOYOTA

-     Màu sơn: Xanh

-     Số chỗ ngồi: 8 chỗ

-     Model: LEXUS GX470

-     Số khung: JTJBT20X180152628

-     Số máy: 2UZ1245097

-     Số chứng nhận đăng kí xe: 195119

1.2. Tài sản 2: Xe ô tô con nhãn hiệu Mitsubishi Triton biển số 29C-652.63, chi tiết như sau:

-     Nhãn hiệu: MITSUBISHI

-     Model: TRITON

-     Số khung: MMBJYKL30GH025459

-     Số máy: 4D56UAC6733

-     Số chứng nhận đăng kí xe: 214146

1.3. Tài sản 3: Xe ô tô con nhãn hiệu Huyndai biển số 30F-9293, chi tiết như sau:

-     Nhãn hiệu: HUYNDAI

-     Màu sơn: Be

-     Số chỗ ngồi: 07 chỗ

-     Số khung: 301838

-     Số máy: 7435042

-     Số chứng nhận đăng kí xe: 039496

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Đông Đô phải nhận được trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Phòng KHDN1, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô.

- Địa chỉ: Số 27 đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Đầu mối liên hệ: Bà Cao Thị Dũng (Email: dungct2@bidv.com.vn).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Các tiêu chí khác phù hợp với quy định của BIDV (Ưu tiên các đơn vị đã ký hợp đồng và có số lượng bán thành công nhiều tài sản với BIDV Đông Đô).

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

*. Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật..

- BIDV Đông Đô sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Đông Đô không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}