Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long (BIDV ĐBSCL) thông báo về việc lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất của Bên thế chấp đối với thửa đất theo GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS 350044 (số vào sổ cấp GCN CS19285), CS 350045 (số vào sổ cấp GCN CS19285), CS 350046 (số vào sổ cấp GCN CS19283), CS 350047 (số vào sổ cấp GCN CS19283), CS 350048 (số vào sổ cấp GCN CS19288) do Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 20/08/2019.

- Mô tả tài sản:

+ Thửa đất số: 358.

+ Tờ bản đồ số: 6

+ Diện tích: 4.006,3 m2 (Bằng chữ: Bốn ngàn không trăm lẻ sáu phẩy ba mét vuông).

+ Loại đất: Đất ở đô thị

- Địa chỉ tài sản: Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 20 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV ĐBSCL phải nhận được trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long, Phòng KHDN, Địa chỉ: 53 - 55A, đường Võ Văn Tần, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

- Đầu mối liên hệ: Ông Tiêu Thành Hiếu - Phó trưởng phòng KHDN. (Email:hieutt1@bidv.com.vn; SĐT: 0978.757.440).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Doanh nghiệp được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Mở và sử dụng tài khoản chuyên dụng duy nhất tại một trong các chi nhánh BIDV nơi có văn phòng Trung tâm xử lý nợ, gồm: Chi nhánh Long Biên Hà Nội, Chi nhánh Thống Nhất, Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá,

- Các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV ĐBSCL sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV ĐBSCL không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}