Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đại thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau

1.Thông tin và giá khởi điểm bán đấu giá của các tài sản:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Khu Thị Độc, Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình theo Giấy chứng nhận số BG 043393 do UBND huyện Hưng Hà cấp ngày 06/09/2012, diện tích: 204,0 m2. Giá khởi điểm bán đấu giá: 3.115.692.000 đồng.

Quyền sử dụng đất tại thôn Yên Thái, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Tp Hà Nội theo Giấy chứng nhận số AH 496132 do UBND Huyện Quốc Oai cấp ngày 03/12/2007; diện tích: 323 m2. Giá khởi điểm bán đấu giá: 2.201.245.000 đồng.

Quyền sử dụng đất tại Đội 2, thôn Yên Thái, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Tp Hà Nội theo Giấy chứng nhận số BK 804132 do UBND Huyện Quốc Oai cấp ngày 26/12/2013; diện tích: 222,9 m2. Giá khởi điểm bán đấu giá: 1.635.863.100 đồng.

Quyền sử dụng đất tại Thôn Vũ Đông, xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình theo Giấy chứng nhận số CE 404642 do UBND Huyện Hưng Hà cấp ngày 23/11/2016; diện tích: 102,3 m2. Giá khởi điểm bán đấu giá: 957.118.800 đồng.

2. Thời hạn nộp hồ sơ: Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo.

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đại La, Phòng Quản lý rủi ro, Địa chỉ: Từ tầng 1 đến tầng 5, 1B Yết Kiêu, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Đầu mối liên hệ: Phòng Quản lý rủi ro – BIDV Chi nhánh Đại La.

4. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp;

Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm;

Thư chào giá;

Các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

Lưu ý:

Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

BIDV Đại La sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Đại La không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}