Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy (BIDV Cầu Giấy) thông báo bán đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

a. Tài sản bán đấu giá 1:

- Tài sản: Quyền sử dụng 193 m2 đất tại thửa số 170 tờ bản đồ số 65, tại thôn Vực, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội (địa chỉ thực tế là Số 870 phố Kim Giang, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 988514,  số vào sổ cấp GCN: CS 27183do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội cấp ngày 05/05/2021.

- Mô tả tài sản: Quyền sử dụng đất diện tích: 193 m2

- Địa chỉ tài sản: Thửa số 170 tờ bản đồ số 65, tại thôn Vực, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội (địa chỉ thực tế là Số 870 phố Kim Giang, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

- Giá khởi điểm: 19.692.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ sáu trăm chín mươi hai triệu đồng chẵn). Đơn giá trên là đơn giá không bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí khác liên quan đến quá trình chuyển nhượng tài sản

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy. Địa chỉ: Số 263 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

b. Tài sản bán đấu giá 2:

- Tài sản: Quyền sử dụng 44 m2 đất tại thửa số 19 tờ bản đồ số 82, tại 24 Tổ 11 C, P. Thanh Lương, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội (địa chỉ thực tế là Số 27, ngõ 325 Kim Ngưu, P. Thanh Lương, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội) theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo GCN số DB 912034, số vào sổ cấp GCN CS30743 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội cấp ngày 18/05/202121.

- Mô tả tài sản: Quyền sử dụng đất diện tích: 44 m2

- Địa chỉ tài sản: Thửa số 19 tờ bản đồ số 82, tại 24 Tổ 11 C, P. Thanh Lương, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội (địa chỉ thực tế là Số 27, ngõ 325 Kim Ngưu, P. Thanh Lương, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội).

- Giá khởi điểm: 4.972.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ chín trăm bảy mươi hai triệu đồng chẵn). Đơn giá trên là đơn giá không bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí khác liên quan đến quá trình chuyển nhượng tài sản

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy. Địa chỉ: Số 263 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

2. Thời gian nhận hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ là 04 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy, số 263 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Đầu mối liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thanh Ngà - Phòng Khách hàng doanh nghiệp 1 (email: nga_ntt@bidv.com.vn; sđt: 0936195877).

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá hợp lý.

- Các tiêu chí khác theo yêu cầu của Chi nhánh.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

- Các hồ sơ khác theo yêu cầu của Chi nhánh.

BIDV Cầu Giấy sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Cầu Giấy không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}