Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Tân (BIDV Bình Tân) thông báo thông báo lựa chọn Doanh nghiệp đấu giá tài sản tại Quận 12, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:
- Tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 195 Đường TTN 1A, khu phố 5, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.HCM.
- Đặc điểm tài sản:
* Thửa đất:
+    Thửa đất số: 410
+    Tờ bản đồ số: 34
+    Địa chỉ: 195 đường TTN 1A, khu phố 5, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM
+    Diện tích: 198m2 (bằng chữ: Một trăm chín mươi tám mét vuông)
+    Hình thức sử dụng: sử dụng riêng
+    Mục đích sử dụng: Đất ở 177.4 m2, đất trồng lúa 20.6 m2.
+    Thời hạn sử dụng: Đất ở: lâu dài; Đất trồng lúa: đến ngày 15/10/2063
+    Nguồn gốc sử dụng: được tặng cho đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: 177.4m2; Được tặng cho đất được Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất: 20.6m2
* Nhà ở:
+    Loại nhà ở: nhà ở riêng lẻ
+    Diện tích xây dựng: 141.4m2
+    Diện tích sàn: 205.3m2
+    Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng
+    Cấp (hạng): III
+    Thời hạn sở hữu: -/-
- Tính pháp lý của tài sản: Đầy đủ pháp lý theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số phát hành CN456237, Số vào sổ cấp GCN: CS05189 do Sở TN &MT TP.HCM cấp ngày 18/03/2019.
- Tài sản được bảo đảm theo Hợp đồng thế chấp bất động sản số 01/2019/11789499/HĐBĐ ngày 05/04/2019 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Tân và Ông Nguyễn Ánh Ngọc – bà Nguyễn Thị Oanh
2. Thời hạn nộp hồ sơ:
- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo
- Hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Bình Tân phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo.
3. Địa điểm nộp hồ sơ:
-    Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Tân tại địa chỉ: 300-302 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TPHCM.
-    Ông: NGUYỄN AN TOÀN - Cán bộ xử lý nợ; P.KHCN- Điện thoại: 0941714960- email: toanna@bidv.com.vn
-    Bà: PHẠM XUÂN PHƯỢNG NGỌC – Cán bộ xử lý nợ; P.KHCN - Điện thoại: 0938909866- email: ngocpxp@bidv.com.vn
4. Tiêu chí lựa chọn:
-    Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.
-    Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
-    Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.
-    Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.
-    Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
-    Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.Có tối thiểu 03 đấu giá viên
5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.
- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.
- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp đấu giá (nếu có).
- Các hồ sơ khác theo yêu cầu của BIDV Bình Tân.
* Lưu ý:
- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.
- BIDV Bình Tân sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Bình Tân không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.
Trân trọng thông báo!

Không có nội dung
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}