Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Điền Sài Gòn (BIDV Thanh Hóa) thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

1.1. Tài sản thứ 1

 • Tên tài sản: Bất động sản là quyền sử dụng đất.
 • Mô tả tài sản: Quyền sử dụng đất
 • Thửa đất số:  16               - Tờ bản đồ số: 30\Địa chỉ: Phường 5, Thành phố Tân An, tỉnh Long An 
 • Diện tích: 6064,6 m2 (Bằng chữ: sáu nghìn không trăm sáu mươi bốn phẩy sáu mét vuông).
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
 • Tài sản gắn liền với đất: -/-
 • Giá khởi điểm: 23.651.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi ba tỷ sáu trăm năm mươi mốt triệu đồng).

1.2. Tài sản thứ 2

 • Tên tài sản: Bất động sản là quyền sử dụng đất.
 • Mô tả tài sản: Quyền sử dụng đất 
 • Thửa đất số: 426
 • Tờ bản đồ số: 1
 • Địa chỉ thửa đất: Phường 5, Thành phố Tân An, tỉnh Long An  
 • Diện tích: 4,994 m2  (Bằng chữ: bốn nghìn chín trăm chín mươi bốn mét vuông).
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
 • Tài sản gắn liền với đất: -/-
 • Giá khởi điểm: 19.648.000.000 đồng (bằng chữ: Mười chín tỷ sáu trăm bốn mươi tám triệu đồng).

1.3. Tài sản thứ 3

 • Tên tài sản: Bất động sản là quyền sử dụng đất và công trình trên đất.
 • Mô tả tài sản: Quyền sử dụng đất 
 • Thửa đất số: 69
 • Tờ bản đồ số: 39 (BĐĐC)
 • Địa chỉ thửa đất: 17G Cư xá Phú Thọ Hòa, Lạc Long Quân, Phường 5 Quận 11, TpHCM.
 • Diện tích: 348 m2 (bằng chữ: Ba trăm bốn mươi tám mét vuông)
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 348 m2.
 • Mục đích sử dụng: Đất ở
 • Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở
 • Địa chỉ: 17G Cư xá Phú Thọ Hòa, Lạc Long Quân, Phường 5 Quận 11, TpHCM.
 • Tổng diện tích sử dụng: 183,9 m2
 • Diện tích xây dựng: 183,9 m2
 • Kết cấu nhà: Tường gạch, mái tole.
 • Số tầng: 1
 • Giá khởi điểm: 42.456.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ bốn trăm năm mươi sáu triệu đồng).

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày đăng thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Bình Điền Sài Gòn phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày đăng thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Điền Sài Gòn, Phòng Khách hàng Doanh nghiệp.

- Đầu mối liên hệ: Ông Ngô Xuân Sơn (Email: sonnx@bidv.com.vn; SĐT: 028 3983.3787 / 0907.156899).

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện.

- Có văn phòng tại địa bàn TpHCM.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Bình Điền Sài Gòn sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Bình Điền Sài Gòn không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn. 

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}