Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Điền Sài Gòn (BIDV Bình Điền Sài Gòn) thông báo về việc bán đấu giá tài sản lần 7 như sau:

1. Tài sản đấu giá:

Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở thuộc thửa đất số 69, tờ bản đồ số 39(BĐĐC) tọa lạc tại địa chỉ 17G Cư xá Phú Thọ Hòa, Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP.HCM theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 70121092388, hồ sơ gốc số: 0036/2004 do UBND Quận 11, TpHCM cấp ngày 05/10/2004, cụ thể như sau:

*       Nhà ở.

 • Địa chỉ : 17G Cư xá Phú Thọ Hòa, Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP.HCM.

 • Tổng diện tích sử dụng: 183,9 m2.

 • Diện tích xây dựng: 183,9 m2.

 • Kết cấu nhà: Tường gạch, mái tole.

 • Số tầng: 1.

*       Đất ở:

 • Thửa đất số: 69          Tờ bản đồ số: 39 (BĐĐC).

 • Diện tích: 348 m2 (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi tám mét vuông).    

 • Hình thức sử dụng: Riêng: 348 m2.

*       Lưu ý: Tài sản được bán theo hiện trạng thực tế. Hiện tại nhà ở đã bị tháo dỡ, chỉ còn lại tường bao và các vách ngăn.  Người mua trúng đấu giá có trách nhiệm liên hệ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xin công nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng, cấp Giấy chứng nhận (nếu được phép), tự chịu mọi chi phí phát sinh liên quan và cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện về vấn đề này; người trúng đấu giá đảm bảo các quy định về nhận chuyển nhượng tài sản theo quy định pháp luật.

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Điền Sài Gòn.

Địa chỉ: Số 230-232-234 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group.

Địa chỉ: L4-37.OT05 – Landmark 4, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

4. Giá khởi điểm: 33.955.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi ba tỷ, chín trăm năm mươi lăm triệu đồng), giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có). Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

5.  Khoản tiền đặt trước: 3.395.500.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, ba trăm chín mươi lăm triệu, năm trăm nghìn đồng) tương đương 10% giá khởi điểm.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 13/7/2022 đến 11 giờ 30 phút ngày 23/7/2022 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group và Trụ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Điền Sài Gòn.

8. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 21/7/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 22/7/2022 tại nơi có tài sản. Xem hồ sơ tài sản tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá ngoại trừ các trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016.

- Địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group và Trụ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Điền Sài Gòn.

10. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 21/7/2022, 22/7/2022 và 25/7/2022, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group theo quy định.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 26/7/2022 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group.

12. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

13. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

    (Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá)./.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}