Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bỉm Sơn (BIDV Bỉm Sơn) thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Ông Bùi Văn Quang, cụ thể như sau:

1. Tài sản đấu giá:

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BS680630, số vào sổ cấp GCN CH00 do UBND Huyện Bá Thước cấp ngày 16/04/2014 cho ông Bùi Văn Quang

Thửa đất số 392, tờ bản đồ số 37, diện tích 408 m2

Tài sản gắn liền với đất: Nhà kho, diện tích sàn xây dựng 210m2

- Giá khởi điểm: 656.100.000 đồng (Sáu trăm năm mươi sáu triệu một trăm nghìn đồng)

2. Thời gian nhận hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện với điều kiện BIDV Bỉm Sơn phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

 3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bỉm Sơn, Số 117 Đường Trần Phú, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

- Đầu mối liên hệ: ông Lê Duy Thắng  (email: Thangld2@bidv.com.vn; sđt: 0902.067.890).

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí do BIDV quy định, cụ thể như sau:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có)

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật

- BIDV Bỉm Sơn sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Bỉm Sơn không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}