Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bỉm Sơn (BIDV Bỉm Sơn) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

1.1. Tài sản là Máy lu rung Bomag 213DH-2

- Tên tài sản: Máy lu rung Bomag 213DH-2

- Mô tả tài sản: Máy lu rung Bomag, Seri 101400890215. Sản xuất năm 1995 tại CHLB Đức, tự trọng 25 tấn.

- Chủ tài sản: Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Lâm Vũ

- Giá khởi điểm: 350.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

1.2. Tài sản là Máy ủi Komatsu D31P-18

- Tên tài sản: Máy ủi Komatsu D31P-18.

- Mô tả tài sản: Máy ủi Komatsu D31P-18, Số khung 42650. Sản xuất năm 2000 tại Nhật Bản.

- Chủ tài sản: Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Lâm Vũ

- Giá khởi điểm: 150.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

1.3. Asset is Komatsu Wheel Excavator: 36LA – 0299

- Tên tài sản: Máy đào bánh lốp Komatsu: 36LA – 0299

- Mô tả tài sản: Máy đào bánh lốp Komatsu: 36LA – 0299, Số khung: K34125; Số động cơ: 21493437.

- Chủ tài sản: Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Lâm Vũ

- Giá khởi điểm: 450.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Bỉm Sơn phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bỉm Sơn, Phòng Quản lý rủi ro.

- Địa chỉ số 117 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Đầu mối liên hệ: Ông: Trịnh Thành Thái (Email: thaitt2@bidv.com.vn; SĐT: 0984.316.040).

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/ Văn phòng đại diện.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Bỉm Sơn sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Bỉm Sơn không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}