Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành (BIDV Bến Thành), thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

1. Thông tin tài sản:

Quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Tuấn Thanh tại thửa đất số: 850, tờ bản đồ số: 03 (tài liệu 02/CT-UB), địa chỉ: phường Thới An, quận 12, Tp.HCM theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 352580, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận số H00223/17 do UBND Quận 12 cấp ngày 11/01/2005, cụ thể như sau:

- Thửa đất số: 850; Tờ bản đồ số: 03 (tài liệu 02/CT-UB);

- Địa chỉ: phường Thới An, quận 12, Tp.HCM;

- Diện tích: 75 m2 (bằng chữ: Bảy mươi lăm mét vuông);

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 75m2; Sử dụng chung: 0m2;

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị;

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;

- Giá khởi điểm: 3.750.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng).

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Bến Thành phải nhận được trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành, Phòng Quản lý rủi ro.

- Địa chỉ: 85 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

- Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Viết Nam (Email: namnv11@bidv.com.vn; SĐT: 0938.460.309).

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, Điều 3 và Phụ lục I ban hành kèm theo thông tư hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản số 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp Ngày 08/02/2022, và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản (Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố)

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Bến Thành sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Bến Thành không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}