Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu (BIDV BRVT) thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

I. KẾT QUẢ LỰA CHỌN:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Địa chỉ: số 83 Đồ Chiểu, phường 3, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 93 điểm

3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có): Không có

II. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM (bao gồm cả tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn): chi tiết theo Thông báo đính kèm

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

    Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

      Tìm thấy Kết quả
      Tìm thấy Kết quả
      Tìm thấy Kết quả
      Tìm thấy Kết quả
      Tìm thấy Kết quả
       
      Συμπληρωματικό περιεχόμενο
      ${loading}