Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Kạn (BIDV Bắc Kạn) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ như sau:

1. Thông tin khoản nợ:

- Khách hàng vay: Công ty TNHH Phúc Lộc.

- Địa chỉ: xã Như Cố - huyện Chợ Mới – Tỉnh Bắc Kạn.

- Giá trị khoản nợ tính đến ngày 30/06/2020 là: 109.826.078.948đ, cụ thể:

- Nợ gốc: 45.651.164.615 đồng

- Nợ lãi: 64.174.914.333 đồng.

- Tài sản bảo đảm: 24.739.370.000đ.

- Giá khởi điểm: 45.651.164.615đ. (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ, sáu trăm năm mươi mốt triệu, một trăm sáu mươi tư ngàn, sáu trăm mười lăm đồng).

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Bắc Kạn phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Kạn, Phòng Quản lý rủi ro, Địa chỉ: Số 57 – Đường Trường Chinh – Phường Đức Xuân – TP Bắc Kạn- tỉnh Bắc Kạn.

- Đầu mối liên hệ: Bà : Hà Phương Nga (Email: ngahp@bidv.com.vn; SĐT: 0903262886).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

BIDV Bắc Kạn sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV  Bắc Kạn không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}