Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Tài sản bán đấu giá: khoản nợ của của ông Nguyễn Chí Trung phát sinh tại BIDV Chi nhánh Phú Mỹ Hưng

- Tài sản đảm bảo cho khoản nợ: QSDĐ và nhà ở tại TĐ số 10-123, TBĐ số 8-Saigon-Khánh Hội, diện tích: 39 m2; Diện tích xây dựng: 39 m2; Diện tích sàn: 86.54 m2, Tại số 118-120 Đoàn Văn Bơ, P.9, Quận 4, TP.HCM theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 8883/2000 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 16/08/2000, cập nhật chuyển nhượng ngày 17/03/2016.

- Giá khởi điểm: Toàn bộ dư nợ gốc, lãi và phí (nếu có) tại thời điểm ký kết Hợp đồng đấu giá. Tạm tính đến ngày 15/08/2022 là: 6.410.242.885 đồng (trong đó, dư nợ gốc: 3.800.000.000 đồng, dư nợ lãi:  2,610,242,885 đồng) (Bằng chữ: Sáu tỷ bốn trăm mười triệu hai trăm bốn mươi hai nghìn tám trăm tám mươi lăm đồng); Giá bán nợ không bao gồm thuế, phí (nếu có) và chi phí tạm ứng án phí mà BIDV nộp.

2. Thời hạn nộp hồ sơ: thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 03 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV phải nhận được trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng. Địa chỉ: 27-29 Nguyễn Hữu Thọ, khu phố Kim Long, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp Hồ Chí Minh.

- Đầu mối liên hệ: ông Võ Thành Công (Email: congvt1@bidv.com.vn, Di động: 0906886299).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (có hình ảnh đính kèm để chứng minh).

- Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu 03 năm.

- Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

BIDV sẽ căn cứ thông tin trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của tổ chức đấu giá tài sản tiến hành chấm điểm theo tất cả các tiêu chí tại Bảng tiêu chí kèm theo được quy định tại Mục 4 Thông báo này.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

-  Tổ chức đấu giá cam kết về tính trung thực, chính xác của hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nộp tại BIDV và cam kết chịu trách nhiệm pháp lý nếu thông tin không chính xác gây ảnh hưởng đến kết quả bán đấu giá tài sản để thu hồi nợ của BIDV.

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV  không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}