BIDV thông báo lựa chọn đợn vị thẩm định giá tài sản là khoản nợ của Công ty CP Giấy Phong Khê

1. Thông tin tài sản (thông tin của bên nợ và khoản nợ):

- Tên tài sản: Toàn bộ khoản nợ của Công ty CP Giấy Phong Khê (bên nợ) tại BIDV Chi nhánh Bắc Ninh.

- Địa chỉ bên nợ: Cụm CN Phong Khê mở rộng, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Lĩnh vực hoạt động chính: Sản xuất giấy.

- Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn Ước – Chức vụ: Giám đốc theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 2300353426 đăng ký lần đầu ngày 24/11/2008, thay đổi lần thứ 01 ngày 17/02/2009.

- Tổng dư nợ tại BIDV tính đến ngày 28/02/2022 là [•] đồng và [•] USD (trong đó, nợ gốc là 124.770.212.100 đồng và 602.084,41 USD; nợ lãi là 328.680.216.567 đồng và 680.145 USD).

- Tài sản bảo đảm cho khoản nợ gồm:

TT

Số, ngày HĐBĐ

Mô tả TSBĐ

Địa chỉ

1

010/2009/HĐ ngày 15/01/2009

01 dây chuyền sản xuất giấy in, giấy viết, giấy photo công suất 20.000 tấn (nay chuyển sang sản xuất giấy Kraft).

KCN Phong Khê, Tp.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

2

008/09/HĐ ngày

14/01/2009

Hệ thống nhà xưởng, nhà văn phòng và các tài sản khác trên diện tích 15.257,1m2 đất trả tiền thuê hàng năm đến ngày  07/6/2057.

3

32/2018/2723500/HĐTC ngày 30/8/2018

Máy móc thiết bị bổ sung từ việc nâng cấp dây chuyền sản xuất giấy Kraff  từ 20.000 tấn/năm lên công suất 36.000 tấn/năm.

4

02/07/TC-PK ngày 25/6/2007

02 quyền sử dụng đất của bên thứ ba số AG895660 diện tích 290m2 và AG895672 diện tích 289m2.

Thôn Dương Ổ, phường Phong Khê, Tp.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

5

01/07/TC-PK ngày 20/6/2007

02 quyền sử dụng đất của bên thứ ba số AG895668 diện tích 290m2 và AG895665 diện tích 305m2.

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV phải nhận được trong thời hạn 09 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Trung tâm Xử lý nợ.

- Địa chỉ: Tầng 19, Tháp A Vincom số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội.

- Liên hệ: Ông Vi Đức Thanh (ĐT: 0987997634; Email: thanhvd2@bidv.com.vn).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Doanh nghiệp nộp hồ sơ phải bảo đảm cơ sở vật chất, đủ năng lực, điều kiện để thực hiện thẩm định giá.

- Có tên trong danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Thù lao dịch vụ thẩm định giá phù hợp, có thời gian hoạt động ít nhất 03 năm và có tối thiểu 03 thẩm định viên về giá.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 thông báo này; các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV  sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}