Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá khoản nợ, cụ thể như sau:

1. Thông tin khoản nợ:

Thông tin khoản nợ yêu cầu thẩm định: Nhóm 04 khách hàng doanh nghiệp, có dư nợ tạm tính đến ngày 07/4/2021 là 202.678 triệu đồng, trong đó nợ gốc: 65.481 triệu đồng, nợ lãi: 137.197 triệu đồng.

Tài sản bảo đảm: 147 Giấy chứng nhận QSDĐ tại khu vực tỉnh Đồng Nai, Ninh Thuận, Bình Thận, Long An, TP Hồ Chí Minh (theo Phụ lục đính kèm).

2. Thời gian nhận hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày BIDV đăng thông báo trên website: bidv.com.vn (hồ sơ nộp qua đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện).

3. Địa điểm nhận hồ sơ:

- Trung tâm Xử lý nợ (Khu vực 4), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Lầu 6, số 24 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh).

- Đầu mối liên hệ: Ông Trần Xuân Lâm (Email: lamtx@bidv.com.vn, Điện thoại: 0971029009).

4. Thành phần hồ sơ:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá tài sản.

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký sẽ hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của Pháp luật.

- BIDV sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn và BIDV không hoàn trả hồ sơ với những Đơn vi không được lựa chọn.

Trân trọng./.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}