Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá khoản nợ, cụ thể như sau:

1. Thông tin khoản nợ:

Thông tin khoản nợ yêu cầu thẩm định: Dư nợ của khoản nợ yêu cầu thẩm định tạm tính đến ngày 25/8/2021 (Tỷ giá quy đổi ngày 25/8/2021: 1USD = 22.800 VNĐ) là 59.241.117.217 đồng, bao gồm: Nợ gốc 42.530.796.800 đồng, nợ lãi 16.710.320.417 đồng.

* Tài sản bảo đảm của khoản nợ:

- Vật tư hệ thống lạnh NH3 và Băng chuyền IQF;

- Vật tư hệ thống lạnh, kho lạnh;

- Quyền đòi nợ hình thành trong tương lai theo các Hợp đồng tài trợ xuất khẩu thủy sản.

 2. Thời gian nhận hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày BIDV đăng thông báo trên website: bidv.com.vn (hồ sơ nộp qua đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện).

3. Địa điểm nhận hồ sơ:

- Trung tâm Xử lý nợ (Khu vực 4) – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt  Nam (Địa chỉ: Tầng 06, số 24 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh).

- Đầu mối liên hệ: Ông Nông Văn Hùng (Email: hungnv39@bidv.com.vn; Điện thoại: 0777.224.234).

4. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp, bản mô tả năng lực, kinh  nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá tài sản (Trong đó nội dung thư chào giá thể hiện các nội dung như giá trị định giá dự kiến sơ bộ của tài sản định giá, mức giá…).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký sẽ hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của Pháp luật.

- BIDV sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những Đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn và BIDV không hoàn trả hồ sơ với những Đơn vi không được lựa chọn.

Trân trọng./.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}