Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Tên tài sản bán đấu giá: Khoản nợ Công ty CP Giấy Phong Khê tại Chi nhánh Bắc Ninh.

- Địa chỉ: Cụm CN Phong Khê mở rộng, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Lĩnh vực hoạt động chính: Sản xuất giấy.

- Giấy chứng nhận ĐKKD số 2300353426 đăng ký lần đầu ngày 24/11/2008, thay đổi lần thứ 01 ngày 17/02/2009.

- Dư nợ gốc tại BIDV theo giá trị quy đổi là 138.848.149.775 đồng (gồm  124.770.212.100 VND và 602.084,41 USD).

- Tài sản bảo đảm cho khoản nợ gồm:

TT

Số, ngày HĐBĐ

Mô tả TSBĐ

Địa chỉ

1

010/2009/HĐ ngày 15/01/2009

01 dây chuyền sản xuất giấy in, giấy viết, giấy photo công suất 20.000 tấn (nay chuyển sang sản xuất giấy Kraft).

KCN Phong Khê, Tp.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

2

008/09/HĐ ngày

14/01/2009

Hệ thống nhà xưởng, nhà văn phòng và các tài sản khác trên diện tích 15.257,1m2 đất trả tiền thuê hàng năm đến ngày  07/6/2057.

3

32/2018/2723500/HĐTC ngày 30/8/2018

Máy móc thiết bị bổ sung từ việc nâng cấp dây chuyền sản xuất giấy Kraff  từ 20.000 tấn/năm lên công suất 36.000 tấn/năm.

4

12/2009/HĐ/ ngày 19/01/2009

1.680 tấn Bột giấy của Công ty CP Giấy Phong Khê.

5

02/07/TC-PK ngày 25/6/2007

02 quyền sử dụng đất của bên thứ ba số AG895660 diện tích 290m2 và AG895672 diện tích 289m2.

Thôn Dương Ổ, phường Phong Khê, Tp.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

6

01/07/TC-PK ngày 20/6/2007

02 quyền sử dụng đất của bên thứ ba số AG895668 diện tích 290m2 và AG895665 diện tích 305m2.

Giá khởi điểm: 183.673.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm tám mươi ba tỷ, sáu trăm bảy mươi ba triệu đồng chẵn./.).

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV phải nhận được trong thời hạn 09 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Trung tâm Xử lý nợ.

Địa chỉ: Tầng 19, Tháp A Vincom số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội.

Liên hệ: Ông Vi Đức Thanh (ĐT: 0987997634; Email: thanhvd2@bidv.com.vn).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Ưu tiên tổ chức đấu giá có từ 03 Đấu giá viên và thời gian hoạt động từ 03 (ba) năm trở lên.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}