Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo về việc lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản như sau:

1. Thông tin tài sản:

Tài sản cần thẩm định giá là khoản nợ của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Du lịch và Phát triển Đất Vàng vay tại BIDV, tài sản bảo đảm cho khoản nợ là:

STT

Tên tài sản bảo đảm cho khoản nợ

1

Toàn bộ Quyền sử dụng đất và toàn bộ giá trị quyền sở hữu công trình hình thành trong tương lai tọa lạc tại số 14, 16, 18, 20 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

2

Quyền sử dụng đất tại địa chỉ số 35 Kiệt 130 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế.

3

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận số BD 505820, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH00040 do UBND thị xã Hương Thủy cấp ngày 18/05/2011.

4

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận số BD 505819, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH00039 do UBND thị xã Hương Thủy cấp ngày 18/05/2011.

5

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận số BD505822, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH00033 do UBND thị xã Hương Thủy cấp ngày 18/05/2011.   

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Trung tâm Xử lý nợ tại TP.HCM, địa chỉ: Tầng 7, số 24 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

- Đầu mối liên hệ: Ông Trương Tuấn Hải (Điện thoại liên hệ: 0985841202, Email: haitt@bidv.com.vn).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Doanh nghiệp được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Trụ sở ĐKKD chính của doanh nghiệp thẩm định giá ở các địa bàn TP.HCM và Hà Nội, có tối thiểu 03 thẩm định viên về giá, thời gian hoạt động trên 03 năm.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV  không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}