BIDV thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản là khoản nợ như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Tên tài sản: Khoản nợ của Công ty CP Đầu tư và sản xuất tổng hợp Thái Dương tại BIDV chi nhánh Mỹ Đình.

- Khoản nợ của Công ty CP Đầu tư và sản xuất tổng hợp Thái Dương được bảo đảm bằng:

+ Quyền SD đất và TS gắn liền với đất tại địa chỉ số 1 Lạc Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

+ Quyền SD đất và TS gắn liền với đất tại địa chỉ Khu thủ công, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm (nay là số 658 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội).

+ Quyền SDĐ và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 02 Nam Tràng (186 Trấn Vũ), phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

+ Quyền SD đất và tài sản gắn liền với đất tại số 1 Lạc Chính, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội.

+ Quyền SD đất và tài sản gắn liền với đất  tại địa chỉ số 75 Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

+ Nhà xưởng của công ty Thái Dương lại khu công nghiệp Nam Từ Liêm, nhà xưởng được xây dựng trên đất thuê trả tiền hàng năm.

+  Hàng tồn kho luân chuyển.

+ Máy bện kiểu ống JGGB 630/1+6, xuất xứ Trung Quốc và Máy bện Tubolar 1+6x630, xuất xứ Trung Quốc.

+  Máy móc thiết bị thuộc sở hữu của công ty.

+  Máy bện dây đôi model TA 1000 Ni – 4M nhãn hiệu Gauder, xuất xứ Bỉ.

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Trung tâm Xử lý nợ - Địa chỉ: Tầng 19, Tháp A VinCom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Đầu mối liên hệ: Ông Lưu Văn Hải (Email: hailv6@bidv.com.vn; SĐT: 0912.544.886).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Doanh nghiệp được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}