Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo lựa chọn doanh nghiệp đấu giá khoản nợ, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin khoản nợ:

- Tên và địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), địa chỉ: 194 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

- Tài sản đấu giá: khoản nợ của Công ty TNHH GAC Việt Nam phát sinh tại Chi nhánh Trường Sơn.

- Tài sản đảm bảo cho khoản nợ:

STT

Tài sản đảm bảo khoản nợ

1

Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở theo Giấy chứng nhận số AB 411810, số vào sổ cấp GCN H00118/26842 do UBND Quận 9 cấp ngày 19/01/2005, tại số nhà 8A1, đường 379, khu phố 1, phường Tăng Nhơn Phú, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh. Cập nhật hoàn công công trình ngày 16/11/2006.

2

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo GCN số BY 602167, số vào sổ cấp GCN CH02915 do UBND Quận Tân Phú cấp ngày 30/06/2015, tại số 38, đường Dương Đức Hiền, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

- Giá khởi điểm: Toàn bộ dư nợ gốc, lãi và phí (nếu có). Tạm tính đến ngày 11/01/2022 là: 123.089.462.268 đồng (trong đó, dư nợ gốc: 104.642.343.338 đồng, dư nợ lãi: 18.447.118.930 đồng) (Bằng chữ : Một trăm hai mươi ba tỷ, tám mươi chín triệu, bốn trăm sáu mươi hai nghìn, hai trăm sáu mươi tám đồng). Giá bán nợ không bao gồm thuế, phí (nếu có) và chi phí tạm ứng án phí mà BIDV nộp.

2. Thời gian nhận hồ sơ: Thời hạn nhận hồ sơ trực tiếp là 03 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo (hồ sơ nộp qua đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện).

3. Địa điểm nhận hồ sơ:

- Nơi nhận: Trung tâm Xử lý nợ - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

- Địa chỉ: Tầng 07, số 24 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM).

- Đầu mối liên hệ: Lê Thế Anh (Email: anhlt31@bidv.com.vn; Điện thoại liên hệ: 0938.396.766).

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây: Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản; thời gian hoạt động tối thiểu 03 năm; có tối thiếu 03 đấu giá viên, 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện; nằm trong danh sách ưu tiên lựa chọn của BIDV;

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp (Bản chứng thực/sao y).

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm, phương án bán đấu giá.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức bán đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Thông báo lựa chọn mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của Pháp luật.

- BIDV sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn và BIDV không hoàn trả hồ sơ với những Đơn vi không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo !

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}