Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ, cụ thể như sau:

1. Thông tin khoản nợ:

-     Tên và địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), địa chỉ: 194 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội.

-     Tài sản đấu giá: khoản nợ của Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Hải Gia tại BIDV.

-     Tài sản đảm bảo cho khoản vay:

STT

Mô tả chi tiết TSBĐ

Hồ sơ pháp lý TSBĐ

1

QSDĐ tại thửa 209, Tờ bản đồ số 03 Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai.

Giấy chứng nhận QSDĐ số vào sổ cấp GCN: 01419 QSDĐ/1022/QĐUBH do UBND Huyện Thống Nhất cấp ngày 21/7/1997.

2

QSDĐ tại thửa 116, Tờ bản đồ số 30, Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu.

Giấy chứng nhận QSDĐ số vào sổ cấp GCN: 03389 QSDĐ/07/QĐUB do UBND Huyện Tân Thành cấp ngày 05/01/2004.

-     Giá khởi điểm: Toàn bộ gốc, lãi, phí (nếu có) tại thời điểm BIDV thông báo cho Tổ chức dịch vụ đấu giá triển khai phiên đấu giá đầu tiên (tổng dư nợ gốc và lãi tính đến hết ngày 11/01/2022 là 18.883.354.242 đồng).

2. Thời gian nhận hồ sơ: Thời hạn nhận hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày ra thông báo (hồ sơ nộp qua đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện).

3. Địa điểm nhận hồ sơ:

-     Nơi nhận: Trung tâm Xử lý nợ - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

-     Địa chỉ: Tầng 07, số 24 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM).

-     Đầu mối liên hệ: Nguyễn Đình Hồng Lộc (Email: locndh@bidv.com.vn ; Điện thoại liên hệ: 096.678.1939).

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây: Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản; thời gian hoạt động tối thiểu 03 năm; có tối thiếu 03 đấu giá viên, 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện; và nằm trong danh sách ưu tiên lựa chọn của BIDV.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

-     Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp (Bản chứng thực/sao y).

-     Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm, phương án bán đấu giá.

-     Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức bán đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

-     Thông báo lựa chọn mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của Pháp luật.

-     BIDV sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn và BIDV không hoàn trả hồ sơ với những Đơn vi không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo./

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}