Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo bán đấu giá khoản nợ, thông tin cụ thể như sau:

1. Tài sản đấu giá:

- Thông tin khoản nợ: Khoản nợ phát sinh từ nghiệp vụ cho vay theo các Hợp đồng tín dụng số ký giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Công ty TNHH XD và KD nhà Bách Giang, Công ty TNHH XD TM Cao Nguyên có tổng dư nợ tạm tính đến ngày 30/9/2021 cụ thể như sau:

- Hợp đồng tín dụng trung hạn số 00130/2007/0000872 ngày 11/05/2007 và Hợp đồng tín dụng trung hạn số 01/4102004666/2012/HĐTD ngày 25/12/2012 ký giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Công ty TNHH Xây dựng Kinh doanh Nhà Bách Giang có giá trị dư nợ tạm tính đến ngày 11/03/2022 là 253.229.173.505 đồng (Hai trăm năm mươi ba tỷ hai trăm hai mươi chín triệu một trăm bảy mươi ba nghìn năm trăm lẻ năm đồng), trong đó :

+ Dư nợ gốc: 97.364.806.300 đồng

+ Dư nợ lãi: 155.656.262.941 đồng

- Hợp đồng tín dụng trung hạn số 00130/2007/0000874 ngày 11/05/2007 và Hợp đồng tín dụng trung hạn số 01/0302396742/2012 ngày 25/12/2012 ký giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Công ty TNHH XD TM Cao Nguyên có giá trị dư nợ tạm tính đến ngày 11/3/2022 là  262.010.599.738 đồng (Hai trăm sáu mươi hai tỷ, không trăm mười triệu, năm trăm chín mươi chín nghìn, bảy trăm ba mươi tám đồng), trong đó:

+ Dư nợ gốc: 100.694.806.300 đồng;

+ Dư nợ lãi: 161.315.793.438 đồng;

*Lưu ý: Tiền lãi của các khoản nợ nên trên sẽ tiếp tục phát sinh từ ngày 12/03/2022 cho đến khi thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Sài Gòn.)

* Tài sản bảo đảm cho khoản nợ trên bao gồm:

- Tài sản hình thành từ vốn vay là toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản đầu tư trên đất bao gồm toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất: cả giá trị đền bù, giải phóng mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng và các chi phí đầu tư khác tại Khu đất I, II, III và IV thuộc về Công ty Bách Giang thuộc Dự án KDC khu phố 4, Phường Phước Long A, Quận 9 được phê duyệt theo Quyết định 185/QĐ-UB ngày 15/01/2004 của UBND TP.HCM V/v thu hồi, tạm giao đất, Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 31/03/2011 của UBND Quận 9 v/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu nhà ở Phường Phước Long A, Quận 9 và các văn bản pháp lý có liên quan (theo HĐTC số 01/2012/HĐTCTS/1583111-62770 ngày 25/12/2012).

- Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất: cả giá trị đền bù, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng và các chi phí đầu tư khác tại khu đất I5 và I7 thuộc Công ty Bách Giang theo Quyết định giao đất số 185/QĐ-UB ngày 15/01/2004 của UBND TP.HCM. Vị trí khu I5 và I7 (68.514 m2) được xác định theo công văn số 3141/QHKT-ĐB2 ngày 14/10/2004 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM (theo HĐTC số 116/2007/HĐ ngày 14/05/2007 và 117/2007/HĐ ngày 21/05/2007).

- Toàn bộ quyền lợi của Công ty Cao Nguyên hình thành từ vốn vay và vốn tự có trong việc liên doanh đầu tư – kinh doanh dự án Đầu tư khu hạ tầng kỹ thuật nội bộ khu nhà ở I5 và I7 KDC Khu phố 4, Phường Phước Long A, Quận 9 của Công ty Bách Giang theo Hợp đồng liên doanh số 20/HĐLD.07 ngày 06/03/2007 và Hợp đồng liên doanh số 49/HĐLD.07 ngày 17/05/2007 (theo HĐTC số 117/2007/HĐ ngày 21/05/2007).Pháp lý dự án và tài sản đảm bảo, tình trạng tranh chấp/ khởi kiện: Các thông tin chi tiết liên quan đến dư nợ, tài sản bảo đảm, tình trạng pháp lý/tranh chấp đã được BIDV cung cấp cho đơn vị dịch vụ đấu giá. Các tổ chức/cá nhân có nhu cầu mua khoản nợ đề nghị liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành để tìm hiểu chi tiết về tài sản đấu giá.

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn

Địa chỉ: 14 Nguyễn Trường Tộ, phường 12, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu Giá Hợp danh Bến Thành

Địa chỉ: 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

4. Giá khởi điểm: 235.598.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi lăm tỷ, năm trăm chín mươi tám triệu đồng chẵn), giá trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng và tiền tạm ứng án phí mà BIDV đã tạm ứng tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

5. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

6. Bước giá: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn)

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

8. Thời hạn, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 22/11/2022 tại 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh - ĐT: 028.66820690; 097.300.9390.

9. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 22,23 và 24/11/2022 trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác.

- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu Giá Hợp danh Bến Thành theo quy định.

10. Thời hạn và địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 22/11/2022 tại nơi có tài sản.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 10 giờ 30 phút ngày 25/11/2022 tại 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

12. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

13. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}