Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long (BIDV Thăng Long) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ như sau:

1. Thông tin khoản nợ:

- Tên và địa chỉ của người có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long (BIDV Thăng Long), địa chỉ: Số 3 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Tên khoản nợ: Khoản nợ của Công ty CP Thương mại Hà Tây tại BIDV Thăng Long.

- Thông tin chi tiết khoản nợ: Tổng dư nợ tính đến ngày 14/03/2022 là 11.728.811.949 đồng, trong đó:

+ Dư nợ gốc: 7.900.000.000 VNĐ (bằng chữ: Bảy tỷ chín trăm triệu đồng./.)

+ Dư lãi (bao gồm cả lãi phạt quá hạn): 3.828.811.949 VNĐ (bằng chữ: Ba tỷ tám trăm hai mươi tám triệu tám trăm mười một nghìn chín trăm bốn mươi chín đồng./.)

- Tài sản đảm bảo cho khoản vay:

Bất động sản là QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo GCN số BY193291 do Sở TN&MT Tp Hà Nội cấp ngày 10/02/2015, địa chỉ tại tầng 3B-01 ở Tòa nhà đa năng dịch vụ thương mại và nhà ở số 7 đường Trần Phú (nay là số 197 Trần Phú), Hà Đông, HN. Diện tích sàn sử dụng riêng: 624.7 m2.

- Giá khởi điểm: 11.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ tám trăm triệu đồng./.)

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Thăng Long phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long, Phòng KHDN2.

- Địa chỉ: Số 03 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Minh Đức (email: ducnm9@bidv.com.vn; Số điện thoại: 098.333.4147).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

+ Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

+ Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

+ Các tiêu chí khác theo yêu cầu của Chi nhánh.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

- Các hồ sơ khác theo yêu cầu của Chi nhánh.

* Lưu ý:

- Thông báo lựa chọn mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Thăng Long sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Thăng Long không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}