Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên (BIDV Thái Nguyên) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ như sau:

1. Thông tin khoản nợ:

- Nhu cầu bán nợ: Khoản nợ của ông Nguyễn Huy Toàn

- Tên và địa chỉ của bên nợ:

+ Ông Nguyễn Huy Toàn

+ Địa chỉ: Xóm Yên Mễ, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

- Giá trị khởi điểm của khoản nợ: 15,541,917,102 VND (chưa bao gồm VAT)

(Bằng chữ: Mười lăm tỷ năm trăm bốn mươi mốt triệu chín trăm mười bảy nghìn một trăm linh hai đồng./.)

- Các biện pháp đảm bảo cho khoản nợ:

TT

Mô tả tài sản

Hợp đồng bảo đảm

Chủ sở hữu

1.

Quyền sử dụng đất của Bên thế chấp đối với thửa đất theo GCN số BP222431 do UBND Thị xã Phổ Yên cấp ngày 06/06/2017

02/2017/6913363/HĐBĐ

Ông Nguyễn Huy Toàn và bà Vi Thị Vân Anh

2.

Quyền sử dụng đất của Bên thế chấp đối với thửa đất theo GCN số BY610964 do UBND Thị xã Phổ Yên cấp ngày 22/01/2018

01/2018/6913363/HĐBĐ

Ông Nguyễn Huy Toàn và bà Vi Thị Vân Anh

3.

Quyền sử dụng đất của Bên thế chấp đối với thửa đất theo GCN số BY644340 do UBND Thị xã Phổ Yên cấp ngày 28/03/2016

03/2018/6913363/HĐTC

Ông Nguyễn Huy Toàn và bà Vi Thị Vân Anh

4.

Quyền sử dụng đất của Bên thế chấp đối với thửa đất theo GCN số BY610956 do UBND Thị xã Phổ Yên cấp ngày 10/01/2018

04/2018/6913363/HĐTC

Ông Nguyễn Huy Toàn và bà Vi Thị Vân Anh

5.

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Bên thế chấp đối với thửa đất theo GCN số BU843295 do UBND Thị xã Phổ Yên cấp ngày 11/08/2014;

01/2019/6913363/HĐTC

Ông Nguyễn Huy Toàn và bà Vi Thị Vân Anh

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Bên thế chấp đối với thửa đất theo GCN số BU971527 do UBND Thị xã Phổ Yên cấp ngày 10/06/2014

6.

Quyền sử dụng đất của Bên thế chấp đối với thửa đất theo GCN số BU775253 do UBND Thị xã Phổ Yên cấp ngày 06/01/2015

 

03/2019/6913363/HĐTC

Ông Nguyễn Huy Toàn và bà Vi Thị Vân Anh

7.

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Bên thế chấp đối với thửa đất theo GCN số BY647505 do UBND Thị xã Phổ Yên cấp ngày 19/11/2015;

04/2019/6913363/HĐTC

Ông Nguyễn Huy Toàn và bà Vi Thị Vân Anh

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Bên thế chấp đối với thửa đất theo GCN số BY647506 do UBND Thị xã Phổ Yên cấp ngày 19/11/2015

8.

Quyền sử dụng đất của Bên thế chấp đối với thửa đất theo GCN số CQ130152 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 25/04/2019

05/2019/6913363/HĐTC

Ông Nguyễn Huy Toàn và bà Vi Thị Vân Anh

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Thái Nguyên phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên, Phòng KHDN2. Số 653 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên.

- Đầu mối liên hệ: Dương Thế Quang

(Email: quangdt@bidv.com.vn; SĐT: 0977.234.998)

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Thái Nguyên sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Thái Nguyên không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}