Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên (BIDV Thái Nguyên) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ như sau:

1.. Thông tin khoản nợ:

 

- Nhu cầu bán nợ: Khoản nợ của Bà Dương Thị Ngát

- Tên và địa chỉ của bên nợ:

+ Bà Dương Thị Ngát

+ Địa chỉ: TDP Cầu Rẽo, phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên (nay là TP Phổ Yên), tỉnh Thái Nguyên

- Giá trị khởi điểm của khoản nợ: 9,918,867,532 VND (chưa bao gồm VAT)

(Bằng chữ: Chín tỷ chín trăm mười tám triệu tám trăm sáu mươi bảy nghìn năm trăm ba mươi hai đồng./.)

- Các biện pháp đảm bảo cho khoản nợ:

TT

Mô tả tài sản

Hợp đồng bảo đảm

Chủ sở hữu

1.

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Bên thế chấp đối với thửa đất theo GCN số CQ089698 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 25/11/2019

HĐTC số 01/2020/5920542/HĐTC

ngày 13/04/2020

Bà Dương Thị Ngát

2.

Quyền sử dụng đất của Bên thế chấp đối với thửa đất theo GCN số BB122114 do UBND Thị xã Phổ Yên cấp ngày 31/03/2010

HĐTC số 02/2020/5920542/HĐTC

ngày 08/06/2020

Bà Dương Thị Ngát

3.

Quyền sử dụng đất của Bên thế chấp đối với thửa đất theo GCN số CL276439 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 28/06/2018

HĐTC số 03/2020/5920542/HĐTC 

ngày 08/06/2020

Bà Dương Thị Ngát

4.

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Bên thế chấp đối với thửa đất theo GCN số CR022044 do UBND Thị xã Phổ Yên cấp ngày 24/05/2019

HĐTC số 04/2020/5920542/HĐTC 

ngày 04/08/2020

Bà Dương Thị Ngát

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Thái Nguyên phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên, Phòng QLRR. Số 653 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên.

- Đầu mối liên hệ: Lục Phương Liên

(Email: lienlp@bidv.com.vn; SĐT: 0969.368.989)

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

+ Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

+ Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

+ Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

+ Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Thái Nguyên sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Thái Nguyên không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}