Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ (BIDV Tây Hồ) thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá khoản nợ, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin khoản nợ:

- Thông tin khoản nợ yêu cầu thẩm định: Dư nợ của khoản nợ yêu cầu thẩm định tạm tính đến hết ngày 04/04/2022 là 55.308.825.455 đồng, bao gồm: Nợ gốc 26.886.602.896 đồng, nợ lãi 28.422.222.559 đồng.

- Tài sản bảo đảm của khoản nợ:

+ Quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 93, tờ bản đồ số 6, diện tích 3.223m2 tại địa chỉ: phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

+ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: 332 tổ 45B, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

+ Quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 271, tờ bản đồ số: 6I-III-05, địa chỉ: 203 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

+ Hệ thống máy móc thiết bị, sản xuất của Công ty tại nhà xưởng Bắc Ninh.

+ Ô tô tải Thaco.

 2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ là 05 ngày kể từ ngày đăng trên web (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày đăng tải trên web).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Phòng KHDN2 – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt  Nam – Chi nhánh Tây Hồ (Địa chỉ: Tầng 05, số 47 Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội).

- Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Duy Đông (Email: dongnd4@bidv.com.vn; Điện thoại: 0968.158.885).

4. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp, bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá tài sản.

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký sẽ hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của Pháp luật.

- BIDV sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những Đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn và BIDV không hoàn trả hồ sơ với những Đơn vi không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}