Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá khoản nợ, cụ thể như sau:

1. Thông tin khoản nợ:

Thông tin khoản nợ yêu cầu thẩm định: Dư nợ của khoản nợ yêu cầu thẩm định tạm tính đến hết ngày 14/10/2021 là 24.384.156.809 đồng, bao gồm: Nợ gốc 7.811.852.665 đồng, nợ lãi 16.572.304.144 đồng.

* Tài sản bảo đảm của khoản nợ: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 38(1P), tờ bản đồ số 03, địa chỉ: Tổ 04 phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

 2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ là 05 ngày kể từ ngày đăng trên web (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày đăng tải trên web).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Phòng KHDN2 – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt  Nam – Chi nhánh Tây Hồ (Địa chỉ: Tầng 05, số 47 Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội).

- Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Duy Đông (Email: dongnd4@bidv.com.vn; Điện thoại: 0968.158.885).

4. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp, bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá tài sản.

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký sẽ hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của Pháp luật.

- BIDV sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những Đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn và BIDV không hoàn trả hồ sơ với những Đơn vi không được lựa chọn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}