Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ (BIDV Tây Hồ) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin khoản nợ:

- Khoản nợ bán đấu giá: Khoản nợ của khách hàng tại BIDV Tây Hồ (Dư nợ tạm tính đến hết ngày 30/06/2022 là 56.023.560.979 VND, bao gồm: Nợ gốc 26.886.602.896 VND, nợ lãi trong hạn 22.456.452.348 VND, nợ lãi quá hạn 6.680.505.735 VND).

- Tài sản bảo đảm của khoản nợ:

+ Tài sản gắn liền với đất tại phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh.

+ Hệ thống máy móc thiết bị tại nhà xưởng Bắc Ninh.

+ Xe ô tô tải Hyundai.

+ Quyền sử dụng đất tại Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.

+ Quyền sử dụng đất tại Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- Giá khởi điểm dự kiến: Toàn bộ dư nợ gốc, lãi và lãi quá hạn (nếu có). Tạm tính đến ngày 30/06/2022 là 56.023.560.979 VND, bao gồm: Nợ gốc 26.886.602.896 VND, nợ lãi trong hạn 22.456.452.348 VND, nợ lãi quá hạn 6.680.505.735 VND).

 2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Tây Hồ phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Phòng KHDN2 – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt  Nam – Chi nhánh Tây Hồ (Địa chỉ: Tầng 05, số 47 Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội).

- Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Duy Đông (Email: dongnd4@bidv.com.vn; Điện thoại: 0968.158.885).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Tây Hồ sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Tây Hồ không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}