Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sóc Trăng (BIDV Sóc Trăng) thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ của DNTN Nhựt Tú và Hà Minh Huy, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản bán đấu giá là khoản nợ:

 - Tên và địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sóc Trăng (BIDV Sóc Trăng), Địa chỉ: 05 Trần Hưng Đạo, phường 3, Tp Sóc Trăng

 - Tài sản bán đấu giá:

* Toàn bộ khoản nợ DNTN Nhựt Tú tại BIDV Chi nhánh Sóc Trăng.

- Địa chỉ: 410/6, Quốc lộ 1, Phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Giá khởi điểm: Toàn bộ gốc, lãi, phí tại thời điểm ký hợp đồng bán đấu giá khoản nợ (giá trị tạm tính đến thời điểm ngày 31/01/2021 là 6.288.663.912 đồng).

* Toàn bộ khoản nợ Ông Hà Minh Huy tại BIDV Chi nhánh Sóc Trăng.

- Địa chỉ: 410/6, Quốc lộ 1, Phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Giá khởi điểm: Toàn bộ gốc, lãi, phí tại thời điểm ký hợp đồng bán đấu giá khoản nợ (giá trị tạm tính đến thời điểm ngày 31/02/2021 là 1.752.508.291 đồng).

- Tài sản bảo đảm của DNTN Nhựt Tú và Ông Hà Minh Huy là: QSDĐ  tại khóm 3, phường 7, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

- Mô tả tài sản của khoản nợ DNTN Nhựt Tú và ÔNg Hà Minh Huy là:

+ Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X317093 (1129) do UBND TX Sóc Trăng cấp ngày 03/06/2003.

+ Giấy CNQSDĐ số X317091 (1127) do UBND TX Sóc Trăng cấp ngày 03/06/2003.

+ Giấy CNQSDĐ số X317092 (1128) do UBND TX Sóc Trăng cấp ngày 03/06/2003.

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ là 07 ngày kể từ ngày đăng trên web (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Sóc Trăng phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày đăng tải trên web).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – chi nhánh Sóc Trăng (BIDV Sóc Trăng);  Địa chỉ: Số 05 Trần Hưng Đạo, phường 3, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Đầu mối liên hệ: Ông Trần Tín Nghĩa (Email: nghiatt@bidv.com.vn; SĐT: 0918.916.608).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Phù hợp theo yêu cầu của BIDV.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Sóc Trăng sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Sóc Trăng  không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}