Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 2 (BIDV - Chi nhánh Sở giao dịch 2) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ như sau:

1. Thông tin khoản nợ:

- Tên và địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 2. Địa chỉ: Số 04 – 06 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM

- Khoản nợ đấu giá: Khoản nợ của Công ty TNHH Hải Sơn tại BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 2.

- Tài sản bảo đảm cho khoản nợ:

TT

Tài sản bảo đảm

Mô tả tài sản bảo đảm

1

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS 762024, số vào sổ cấp GCN: CT 00514 do Sở tài nguyên và môi trường TP Hà Nội cấp ngày 21/07/2014

Quyền sử dụng đất:

- Thửa đất số: 00

- Tờ bản đồ số: 00

- Địa chỉ thửa đất: Ô I-A6, phía Bắc đường 23B, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội

- Diện tích đất:  5.246 m2

2

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AG 271731, số vào sổ cấp GCN: CT 021545 do UBND thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông cấp ngày 14/09/2006.

Quyền sử dụng đất

- Thửa đất số: 79,87

- Tờ bản đồ số: 35

- Địa thửa đất : Phường Nghĩa Phú, Thị Xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

- Diện tích: 11,197 m2

3

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AH 342792, số vào sổ cấp GCN: H52031 do UBND thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông cấp ngày 31/01/2007.

Quyền sử dụng đất

- Thửa đất số: 52

- Tờ bản đồ số: 12

- Địa thửa đất: Phường Nghĩa Phú, Thị Xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

- Diện tích: 22,300  m2

4

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AH 342793, số vào sổ cấp GCN: H52029 do UBND thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông cấp ngày 31/01/2007.

Quyền sử dụng đất

- Thửa đất số: 156

- Tờ bản đồ số: 35

- Địa thửa đất: Phường Nghĩa Phú, Thị Xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

- Diện tích: 736  m2

5

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AG 271677, số vào sổ cấp GCN: 021639 do UBND thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông cấp ngày 12/10/2006.

Quyền sử dụng đất

- Thửa đất số: 90, 97, 105

- Tờ bản đồ số: 35

- Địa thửa đất: Phường Nghĩa Phú, Thị Xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

- Diện tích: 18,869 m2

6

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AG 311774, số vào sổ cấp GCN: AC 020039 do UBND thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông cấp ngày 11/07/2005.

Quyền sử dụng đất

- Thửa đất số : 92

- Tờ bản đồ số : 35

- Địa thửa đất : Xã Quảng Thành, Thị Xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

- Diện tích : 12.394 m2

7

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AN 110296, số vào sổ cấp GCN: BH 096027 do UBND huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông cấp ngày 15/10/2008.

Quyền sử dụng đất

- Thửa đất số: có 05 thửa: 04, 18, 19, 29, 45

- Tờ bản đồ số: 57

- Địa thửa đất : Thôn Rừng Lạnh, xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

- Diện tích: 71,045 m2

8

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AN 110299, số vào sổ cấp GCN: BH 096211 do UBND huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông cấp ngày 15/10/2008.

Quyền sử dụng đất

- Thửa đất số: 14

- Tờ bản đồ số: 57

- Địa thửa đất: Thôn Rừng Lạnh, xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

- Diện tích: 44,690  m2

9

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AN 110298, số vào sổ cấp GCN: BH 096209 do UBND huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông cấp ngày 15/10/2008.

Quyền sử dụng đất

- Thửa đất số: có 02 thửa: 16, 17

- Tờ bản đồ số: 57

- Địa thửa đất: Thôn Rừng Lạnh, xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

- Diện tích: 28,465  m2

10

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AN 110297, số vào sổ cấp GCN: BH 096208 do UBND huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông cấp ngày 15/10/2008.

Quyền sử dụng đất

- Thửa đất số: có 02 thửa: 32, 34

- Tờ bản đồ số: 57

- Địa thửa đất: Thôn Rừng Lạnh, xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

- Diện tích: 30,270  m2

11

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AN 110300, số vào sổ cấp GCN: BH 096210 do UBND huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông cấp ngày 15/10/2008.

Quyền sử dụng đất

- Thửa đất số: có 01 thửa: 46

- Tờ bản đồ số: 57

- Địa thửa đất: Thôn Rừng Lạnh, xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

- Diện tích: 39,163  m2

12

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AK 830048, số vào sổ cấp GCN: HB 064044 do UBND huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông cấp ngày 31/08/2007.

Quyền sử dụng đất

- Thửa đất số: 33

- Tờ bản đồ số: 57

- Địa thửa đất: Thôn Rừng Lạnh, xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

- Diện tích: 18,590  m2

13

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AG 918928, số vào sổ cấp GCN: H 057417 QSDĐ/HD13/Q3/06/877/06 do UBND huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông cấp ngày 03/05/2007.

Quyền sử dụng đất

- Thửa đất số: 293

- Tờ bản đồ số: 9

- Địa thửa đất : Thị trấn EaTling, huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông

- Diện tích: 3,720 m2

14

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU 195658, số vào sổ cấp GCN: CH 01135 do UBND TP Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 09/02/2015.

Quyền sử dụng đất

- Thửa đất số: 26

- Tờ bản đồ số: 24

- Địa thửa đất : Tổ dân phố Lợi Hải, Phường Cam Lợi, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

- Diện tích: 6089.6 m2

15

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU 278283, số vào sổ cấp GCN: CH 01174 do UBND TP Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 20/04/2015.

Quyền sử dụng đất

- Thửa đất số: 17

- Tờ bản đồ số: 24

- Địa thửa đất : Tổ dân phố Lợi Hải, Phường Cam Lợi, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

- Diện tích: 3383.4 m2

16

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số Q 220602, số vào sổ cấp GCN: 00012QSDĐ/09CL do UBND Tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 24/01/2002.

Quyền sử dụng đất

- Thửa đất số:

- Tờ bản đồ số:

- Địa thửa đất : Lô đất Hợp tác xã Mộc 19/5 đường Nguyễn Trọng Kỷ, khóm 5, Phường Cam Lợi, Thị xã Cam Ranh.

- Diện tích: 3,030 m2

17

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU 307004, số vào sổ cấp GCN: CT01476 do UBND tỉnh Đăk Nông cấp ngày 01/08/2014

- Công trình xây dựng gắn liền với thửa đất:

- Thửa đất số: 298a

- Tờ bản đồ số: 9

- Địa thửa đất: Thị Trấn Eatling, Huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

- Diện tích: 5,920 m2

18

Máy móc thiết bị sản xuất gỗ

- Máy móc thiết bị sản xuất gỗ đã qua sử dụng

 

- Giá khởi điểm: Bằng tổng nợ gốc (+) cộng lãi vay, phí phạt (nếu có). Tổng dư nợ gốc và lãi tính đến hết ngày 30/09/2021 là: 199.712.052.167 đồng (bằng chữ: Một trăm chín mươi chín tỷ bảy trăm mười hai triệu không trăm năm mươi hai ngàn một trăm sáu mươi bảy đồng).

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV - Chi nhánh Sở giao dịch 2 phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 2, Phòng KHDN2, Địa chỉ: Số 04 và 06 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

- Đầu mối liên hệ:

+ Bà Lê Thị Thanh Ngà    Email: Ngaltt7@bidv.com.vn      SĐT: 0987972939

+ Ông Võ Ngọc Quyền  Email: Quyenvn1@bidv.com.vn   SĐT: 0938173599           

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 2 sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 2 không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}