Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Tài (BIDV Phú Tài) thông báo về việc lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá các khoản nợ, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin các khoản nợ và tài sản đảm bảo:

1.1. Thông tin bên nợ:

Khoản nợ của Công ty Cổ phần Thuận Thảo Nam Sài Gòn

Địa chỉ: 100B đường Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Và 95 khách hàng cá nhân có liên quan

1.2. Thông tin các khoản nợ:

- Dư nợ gốc      : 1.208.169.000.000 đồng

- Dư nợ lãi       : 1.422.439.287.523 đồng

(Số liệu tạm tính đến 30/9/2019)

1.3. Thông tin các tài sản đảm bảo:

- Tài sản 1: Bất động sản tại địa chỉ 100B, đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.(Diện tích đất: 275,04 m2; Diện tích sàn: 212,82 m2)

- Tài sản 2: Bất động sản tại Khu phố 2, Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh. (Số lượng: 16,6 ha đất)

- Tài sản 3: Bất động sản tại Khu phố 4, Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh. (Số lượng: 5,4 ha đất)

- Tài sản 4: 5.200.000 Cổ phiếu Công ty CP Thuận Thảo thuộc sở hữu của Bà Võ Thị Thanh (mã GTT)

2. Thời gian nhận hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Phú Tài phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nhận hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Tài

- Phòng Khách hàng doanh nghiệp 2

- Địa chỉ: 340 đường Lạc Long Quân, phường Trần Quang Diệu, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Đầu mối liên hệ: Ông Lê Công Hải (Email: hailc@bidv.com.vn ; DĐ: 0935.99.1269).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính;

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Doanh nghiệp thẩm định giá độc lập nằm trong danh mục các Công ty thẩm định giá được BIDV ưu tiên lựa chọn.

5. Hồ sơ bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Phú Tài sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Phú Tài không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}