Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo về việc lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

Tài sản cần thẩm định giá là khoản nợ của khách hàng vay tại BIDV, tài sản bảo đảm cho khoản nợ là:

STT

Tên tài sản cần xác định giá trị

1

- Tên dự án: Chung cư Gia Phú, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp.HCM (nay là Thành phố Thủ Đức).

- Tọa lạc: Khu đất tại số 68-72 đường Lê Văn Chí, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp.HCM.

- Diện tích khu đất: 3.945,50 m2 (đất xây dựng chung cư: 1.689,6 m2).

- Diện tích sàn xây dựng: 21.845,20 m2 (diện tích sàn xây dựng chung cư 20.234,20 m2 không kể hầm).

- Số tầng cao: 15 tầng

- Tổng số căn hộ: 156 căn (diện tích sàn căn hộ 10.153,00 m2)

2

Quyết định số 2968/QĐ-UBND ngày 29/05/2020 của Ủy ban Nhân dân Quận Thủ Đức về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đường Lê Văn Chí (Việt Thắng) tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức:

- Số tiền bồi thường, hỗ trợ: 4.791.338.150 đồng

- Tiền thưởng:                              7.500.000 đồng

=> Tổng cộng:                      4.798.838.150 đồng

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Trung tâm Xử lý nợ tại TP.HCM, địa chỉ: 24 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

- Đầu mối liên hệ: Ông Trần Minh (Điện thoại liên hệ: 028.38233826, email: minht@bidv.com.vn); Ông Ngũ Vạn Đăng (Điện thoại liên hệ: 0902006650, email: dangnv@bidv.com.vn)

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Doanh nghiệp được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Trụ sở ĐKKD chính của doanh nghiệp thẩm định giá ở các địa bàn TP.HCM và Hà Nội, có tối thiểu 03 thẩm định viên về giá, thời gian hoạt động trên 03 năm.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV  không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}