Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo về việc lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Tài sản định giá: Khoản nợ của Công ty TNHH TM&DV Duy Danh tại Chi nhánh Hậu Giang.

- Tài sản bảo đảm khoản nợ gồm:

+ 01 QSD đất tại khu vực Thạnh Phú, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ, diện tích đất CLN 2.977,7 m2.

+ 04 QSD đất tại ấp Phú Xuân, xã Phú Hữu A, huyện Châu Thành, Hậu Giang, tổng diện tích 483 m2 (trong đó đất ONT_150 m2, đất CLN_333 m2)

+ 02 QSD đất tại tại ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, diện tích đất CLN_975 m2

+ 03 QSD đất tại ấp Phú Lộc, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, tổng diện tích 6.931 m2 (trong đó: đất LUA_2.420,1 m2; đất CLN_4.510,9 m2)

+ 15 QSD đất tại xã Đông Phước, huyện Châu Thành, Hậu Giang, tổng diện tích 59.746,9 m2 (trong đó: đất ONT_600 m2; đất CLN_13.536,4 m2; đất LUA_43.138,5 m2; đất hoang đồng bằng_2.472 m2)

+ 01 QSD đất tại tại ấp Phú Hòa, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, Hậu Giang, tổng diện tích 15.679 m2 (trong đó: đất ONT_350 m2, đất CLN_15.329 m2)

+ 02 QSD đất tại ấp Phú Hòa, xã Đông Phú và ấp Thạnh Long, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, Hậu Giang, tổng diện tích 11.834 m2 (trong đó: đất L_4.039 m2; đất CLN_7.795 m2)

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày làm việc (07 ngày theo dấu bưu điện) kể từ ngày BIDV đăng thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử http://bidv.com.vn

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Trung tâm xử lý nợ Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

- Địa chỉ: Tầng 3, Số 53 Võ Văn Tần, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ.

- Đầu mối liên hệ: Lê Hoàng Hảo (SĐT: 0989.887.770)

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Doanh nghiệp được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}