Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh An Giang (BIDV An Giang) thông báo về việc lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá khoản nợ, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin khoản nợ:

- Toàn bộ khoản nợ Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Auto-Boll vay tại BIDV Chi nhánh An Giang; Địa chỉ trụ sở: Số 11 Trần Hưng Đạo, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

- Tài sản bảo đảm:

TT

Hợp đồng bảo đảm

Mô tả chi tiết tài sản

A

Nhóm tài sản là bất động sản:

1

01/2018/9299867/HĐBĐ ngày 29/01/2018 Tài sản của Công ty Auto Boll.

- Tài sản gắn liền với đất: là công trình xây dựng “Khu Thương Mại Chợ Mới” cụ thể:

+ Vị trí xây dựng tại Thửa số 157; Tờ bản đồ số: 08

+ Diên tích xây dựng: 1.207,8 m2; Diện tích sàn: 4.041,1 m2

+ Hình thức sở hữu:  Sở hữu riêng.

+ Công trình: Loại 1

- Tài sản được xây dựng trên đất thuê trả tiền hàng năm theo Giấy GCNQSD đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất số phát hành CE 189910, số vào sổ cấp GCN: CT 14989 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh An Giang cấp ngày 14/02/2017, GCN bổ sung quyền sở hữu đối với công trình Khu Thương Mại Chợ Mới do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh An Giang ký ngày 29/12/2017.

2

01/2019/4806844/HĐBĐ ngày 06/05/2019 Tài sản bên thứ 3: Ông Trương Minh Hồng  và bà Nguyễn Thị Thúy

Quyền sử dụng đất (2L): số phát hành BH 443757, số vào sổ cấp GCN số CH03012 do UBND Huyện Chợ Mới cấp ngày 13/09/2012. Thửa 357; Bản đồ số: 26;  Diện tích đất : 7.594 m2.

3

Quyền sử dụng đất 2L): số phát hành BH 445725, số vào sổ cấp GCN số CH03013 do UBND Huyện Chợ Mới cấp ngày 13/09/2012. Thửa số :  231; Tờ bản đồ: 27; Diện tích đất : 2.610 m2.

4

Quyền sử dụng đất (2L): số phát hành BH 459467 số vào sổ cấp GCN số CH02370 do UBND Huyện Chợ Mới cấp ngày 29/01/2013. Thửa số :  1189 và 1711;  Tờ bản đồ: 01; Diện tích đất : 6.985 m2.

5

01/2019/2726922/HĐTC ngày 08/05/2019. Tài sản bên thứ 3: Ông Võ Hồng Của và bà Nguyễn Thị Hồng Diệp.

Quyền sử dụng đất số AC 427036; Số vào sổ: H0301Hb do UBND huyện Chợ Mới cấp ngày 24/06/2005. Cụ thể như sau:

+ Quyền sử dụng đất :

- Địa chỉ: Ấp Thị 1, Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, An Giang .

- Thửa số: 209 ; Tờ bản đồ số: 06

- Diện tích: 109 m2.

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

+ Tài sản gắn liền đất: nhà ở:

- Diện tích xây dựng: 85,5 m2

- Tổng diện tích sàn:  177,8 m2

- Kết cấu: Móng cột đà sàn BTCT, tường gạch, mái lợp tole . Số tầng: 02.

6

Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BH 398837; Số vào sổ: CH01915 do UBND huyện Chợ Mới cấp ngày 16/05/2013. Cụ thể như sau:

+ Quyền sử dụng đất:

- Địa chỉ: Ấp Long Hòa, TT. Chợ Mới, huyện Chợ Mới, An Giang .

- Thửa số: 171 ; Tờ bản đồ số: 11

- Diện tích: 252,3 m2

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

+ Tài sản gắn liền đất: nhà ở

- Diện tích xây dựng: 216,4 m2

- Tổng diện tích sàn:  216,4 m2

- Kết cấu: Móng, cột, đà BTCT, tường xây gạch, mái tole . Số tầng: 01.

7

01/2019/9299867/HĐBĐ ngày 18/09/2019Tài sản bên thứ 3: Ông Trương Minh Hồng  và bà Nguyễn Thị Thúy

Quyền sử dụng đất số CN 460274; Số vào sổ: CH03029 do UBND huyện Chợ Mới cấp ngày 05/06/2018, cụ thể như sau:

+ Quyền sử dụng đất :

- Địa chỉ: Ấp Thị 1, Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, An Giang .

- Thửa số: 316 ; Tờ bản đồ số: 06

- Diện tích: 22,9 m2.

- Mục đích sử dụng: Trồng cây lâu năm

- Thời hạn sử dụng: 01/07/2064

8

Quyền sử dụng đất số U 217992; Số vào sổ: 00306.QSDĐ/Hb do UBND huyện Chợ Mới cấp ngày 08/11/2001, cụ thể như sau:

+ Quyền sử dụng đất :

- Địa chỉ: Ấp Thị 1, Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, An Giang .

- Thửa số: 151 (45) ; Tờ bản đồ số: 06

- Diện tích: 101 m2.

- Mục đích sử dụng: T

+ Tài sản gắn liền đất: nhà ở

 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà số 5009010265 do UBND huyện Chợ Mới cấp ngày 28/02/2002.

- Địa chỉ: 213 Trần Hưng Đạo, TT Chợ Mới, huyện Chợ Mới, An Giang

- Diện tích xây dựng: 72,84 m2

- Tổng diện tích sàn:  145,68 m2

- Kết cấu: Khung BTCT + gỗ, sàn BTCT + vách gạch, mái ngói + tole .

- Số tầng: 02

B

Nhóm tài sản là động sản, máy móc thiết bị:

9

01/2019/9299867/HĐBĐ ngày 06/05/2019. Tài sản của Công ty Auto-Boll

Máy móc thiết bị, hệ thống đèn, tài sản gắn liền với “ Khu thương mại Chợ Mới theo các hợp đồng mua bán, hóa đơn chứng từ kèm theo

10

02/2019/2726922/HĐTC ngày 08/05/2019 Tài sản bên thứ 3: Ông Võ Hồng Của, bà Nguyễn Thị Hồng Diệp.

Xe ô tô khách - Biển kiểm soát: 67A -057.21 theo Giấy đăng ký xe Ôtô số: 010787 ngày 15/09/2016 do Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang cấp.

11

Xe ô tô khách - Biển kiểm soát: 67A-055.05 theo Giấy đăng ký xe Ôtô số: 010658 ngày 06/09/2016 do Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang cấp.

12

01/2019/2726922/HĐTC ngày 13/03/2019 Tài sản bên thứ 3: Ông Võ Hồng Của, bà Nguyễn Thị Hồng Diệp.

Xe ô tô khách - Biển kiểm soát: 67B -006.66 theo Giấy đăng ký xe Ôtô số: 006277 ngày 04/04/2014 do Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang cấp.

13

01/2019/9299867/HĐBĐ ngày 02/03/2019 Tài sản của Công ty Auto-Boll

Xe ô tô khách – Biển kiểm soát 67B -007.68 theo Giấy đăng ký xe Ôtô số: 020748 ngày 15/03/2019 do Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang cấp.

 

14

01/2019/9299867/HĐBĐ ngày 12/04/2019 Tài sản của Công ty Auto-Boll

Xe ô tô khách – Biển số 67B -005.05 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe Ôtô số: 021130 ngày 04/04/2019 do Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang cấp

15

Xe ô tô khách - Biển số 67A -033.45 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe Ôtô số: 021122 ngày 04/04/2019 do Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang cấp.

16

01/2019/9299867/HĐBĐ ngày 06/05/2019

Tài sản bên thứ 3: Ông Võ Hồng Của, bà Nguyễn Thị Hồng Diệp.

Xe ô tô Biển kiểm soát: 67A-029.73 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe Ôtô số: 009065 ngày 16/5/2016 do Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang cấp.

17

Xe ô tô Biển kiểm soát: 67A-030.53 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe Ôtô số: 009068 ngày 7/5/2016 do Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang cấp.

18

Xe ô tô Biển kiểm soát: 67A-049.83 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe Ôtô số: 009060 ngày 16/5/2016 do Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang cấp.

19

Xe ô tô Biển kiểm soát: 67B-006.23 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe Ôtô số: 009069 ngày 7/5/2016 do Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang cấp.

20

Xe ô tô Biển kiểm soát: 67B-006.08 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe Ôtô số: 009070 ngày 17/5/2016 do Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang cấp.

21

Xe ô tô Biển kiểm soát: 67B-006.88 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe Ôtô số: 009072 ngày 17/5/2016 do Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang cấp.

 

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Bộ phận xử lý nợ khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long; địa chỉ: Tầng 3, 53 Võ Văn Tần, Phường Tân An,Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ.

- Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Văn Hiếu (Email: hieunv1@bidv.com.vn; SĐT: 0898 038 938).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Doanh nghiệp được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV  không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}