Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá khoản nợ, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin khoản nợ:

- Thông tin khoản nợ yêu cầu thẩm định: Dư nợ của khoản nợ yêu cầu thẩm định tạm tính đến ngày 28/02/2021 là 124.341 triệu đồng, trong đó nợ gốc: 46.683 triệu đồng, nợ lãi: 77.658 triệu đồng.

- Tài sản bảo đảm: 36 Quyền sử dụng đất thuộc dự án nhà Hoàng Hải có tổng diện tích 25.452 m2 tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thời gian nhận hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày BIDV đăng thông báo trên website: bidv.com.vn (hồ sơ nộp qua đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện).

3. Địa điểm nhận hồ sơ:

- Trung tâm Xử lý nợ (Khu vực 4) - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Địa chỉ: Tầng 06, số 24 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh).

- Đầu mối liên hệ: ông Trần Xuân Lâm (Email: Lamtx@bidv.com.vn; Điện thoại: 0971029009).

4. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá tài sản (Trong đó nội dung thư chào giá thể hiện các nội dung như giá trị định giá dự kiến sơ bộ của tài sản định giá, mức giá…).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký sẽ hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của Pháp luật.

- BIDV sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn và BIDV không hoàn trả hồ sơ với những Đơn vi không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}